ของขวัญที่พ่อแม่และลูก จะให้แก่กันได้

ของขวัญที่พ่อแม่และลูก จะให้แก่กันได้

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน หลายต่อหลายครั้ง ทำให้เราเคยชินกับการทำหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่รู้ตัว

จนอาจลืมบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกับชีวิต ของขวัญที่พ่อแม่และลูก จะให้แก่กันได้คือการกลับมาดูแลร่างกายจิตใจตนเอง

เมื่อเราต่างดูแลร่างกาย จิตใจตนเองมากขึ้น เราจะดูแลความสุขทุกข์ของตัวเราเองได้มากขึ้น

ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครหรืออะไรมาทำให้เรามีความสุขและไม่ต้องมีใครแบกความรู้สึกของใครจนทำให้ความสุขหายไป

เมื่อมีความขัดแย้งเราจะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีสติมากขึ้น ไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์เผาผลาญความสัมพันธ์

เมื่อต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เราจะใช้ร่างกาย คำพูดและอารมณ์ทำร้ายกันน้อยลง และไม่ต้องมีใครบาดเจ็บจากสงครามอารมณ์

เราจะดูแลความคาดหวังของตัวเรา และไม่จำเป็นต้องมีใคร

ที่ต้องคอยตอบสนองความต้องการของใครจนเหนื่อยและหลงลืมไปว่าตนเองเป็นอย่างไร

เป็นธรรมดาที่คนอื่น หรือสิ่งอื่นจะมีผลต่อความคิด ความรู้สึกของเราซึ่งก็เป็นคนธรรมดา ทำให้เกิดทั้งทุกข์และสุข

เป็นความจริงที่เราไม่สามารถควบคุมความสุขทุกข์ใคร แม้แต่ความสุขทุกข์ของเราเอง

แต่มีบางสิ่งที่เราทำได้ ที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น ทุกข์สั้นลง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความปกติสุข

จริงๆ แล้วการดูแลตนเอง ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเท่านั้น แต่ส่งผลให้เกิดการดูแลกันและกันมากขึ้นด้วย