ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด แต่ดีสมกันก็พอ

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด แต่ดีสมกันก็พอ

เราทุกคนมีวาสนา แต่ถึงจะมีวาสนา ขอแค่บ้านที่แสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตหรอก

หากแต่แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักกลมเกลียวกันก็พอ

ไม่หวังบ้านสวย งามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านอันเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด แต่ดีสมกันก็พอ

ไม่หวังว่าสวย หล่อ มากมาย หากแต่เดินไปด้วยกันแล้ว ส่งเสริมกันและกัน

ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า หรือช้างเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงข้างไปในทุกๆ วัน

ดี ร้าย ด้วยรอยยิ้มอันสดใส ขอแค่มีงานที่รักทำ เป็นเสาหลักมีรายได้เลี้ยงชีวิตให้เติบโต

ไม่หวังงานที่มีหน้าตาอวดใครต่อใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข

เพื่อนดี นายดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มากมายหรอก แค่พออยู่ได้ก็พอ

หากแต่สมความสามารถที่ติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ ที่ดีมากกว่านั้นคือ ไม่มีหนี้สิน

ไม่รักษาสินทรัพย์เสื่อมราคาเพื่อรักษาหน้าตาในสังคม ขอเพียงบั้นปลายแห่งชีวิต สุขภาพดีเป็นพอ

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จ จนเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย

ไม่มีโรคภัยทรมานตัวเอง และคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกเอาหน้า

หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดก แห่งวาสนาต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า เพียงแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องหรอก หากแต่มีปัญญาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พอ

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย นำใคร หากแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ เมตตาเอ็นดู สำคัญยิ่งคือมีปัญญาแยกแยะชั่วดี อย่าให้ใครด่ามาถึงบุพการี

ว่าไม่สั่งสอน และถ้ายังเหลือวาสนา ไม่หวังงานศพแห่งเกียรติยศหรอกหนา

พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา ไม่หวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษ คุณพระบทสรุปแห่งมี

หรือไม่มีวาสนานั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกเองได้อย่างแท้จริง อยู่ที่เรา ฝากไว้ให้คิด