(ข้อคิดสอนใจ) อยากเห็นลูกได้ดี พ่อแม่ต้องรู้จักสอนลูกแบบคนจน

(ข้อคิดสอนใจ) อยากเห็นลูกได้ดี พ่อแม่ต้องรู้จักสอนลูกแบบคนจน

พ่อแม่ หลายท่านแน่นอนว่า เคยผ่านความยากลำบาก มาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบากมาก่อนหลายคนพยายามเลี้ยงลูก ให้สบายที่สุด

อยากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อนอยากินอะไร ก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า ไม่อยากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ

ที่จะทุกข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้ มีโรคใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโรค

ไม่รู้จักความลำบาก โรคใหม่ที่เกิดขึ้น กับเด็กในปัจจุบัน

โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลก ของความจริง ที่ว่าในชีวิตคนเรา

จะรวยหรือจนทุกคนก็ต้องพบกับ ความลำบากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไป ตลอดชีวิตพ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก

ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่างเดียวมัน

ไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่างคุณพ่อ ท่านหนึ่ง ที่ไม่เคยสอนให้ลูก

รู้จักความลำบากไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลยมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวคุณพ่อท่านนี้

ส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัย ชื่อดังในเมืองหลวงอยู่ในคอนโดหรูค่าเช่า

ค่ากินค่าอยู่พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อ ไม่อยากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด

คำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่มเงินไม่พอต้องทำกิจกรรม

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอยากได้ก็ซื้อให้หมด

แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จน ในที่สุด ความจริง ก็เปิดเผยว่าที่ลูก

มาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจ หรือ ค่ากิจกรรมที่บอกพ่อ

แต่เอาไปสำมะเทเมาตามผับบาร์ คนเป็นพ่อเสียใจ อย่างยิ่งได้

แต่โทษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยสอน ให้ลูกรู้จักหาเงินเอง

มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่ เล็กจนโตจนบ่มเพาะ นิสัยแย่ๆ หลายอย่าง

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะเรียบง่าย

และสอนให้เขาผิดหวังให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโต

อย่างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดี ของประเทศชาติ ต่อไปค่ะ