คำสอนของแม่ฝากเตือนใจถึง..ลูกสาวทุกคน (เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมากๆ )

คำสอนของแม่ฝากเตือนใจถึง..ลูกสาวทุกคน (เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมากๆ )

ลูกเอ๋ยเจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกัน เพียงที่ป้ายราคา เสื้อผ้าไม่ได้บอกระดับสังคม

ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา

รอยยิ้มเป็นเครื่องสำอางที่สวย ที่สุดของผู้หญิง จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น

คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100 %

ผู้นำที่ดีที่สุด ในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเอง ได้คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจ ลูกมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยนอ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใด

ที่ลูกจะหาซื้อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มี ฉากถ่ายทำ อย่าสวมบทใด

จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้ มาพร้อมคำนิยาม

ของความงาม จงมองตัวเอง ด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเอง

อย่าให้คำจำกัดค วามใดกำหนดศักยภาพ ของลูกอาชีพของลูก

โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก คู่ชีวิตเลือกให้ดี มีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดี เช่นกัน

ไม่มีเงินใดสุขใจใ ช้จ่ายเท่ากับเงิน ของเราเอง ไม่มีความรักจากชายใด

จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใด ได้ลูกต้องรู้จัก รักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี

เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้อจิตวิญญาณ ของเราได้

หากประสบผู้คนร้ายๆ จงมองเขาด้วยความรัก อย่างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ

ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ ของลูกด้วยความเบิกบาน ใจไม่ใช่ทุกคนที่

ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออก

และปกป้องตัวเองให้ดี งานบ้านไม่ใช่ งานของผู้หญิง แต่ฝ่ายเดียว

แต่หากเป็นงาน (ของ) บ้านที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบา

ซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ อย่าหูเบาหลงเชื่อ สิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง

เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆ หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้น จริงๆ ความคิดเห็นของคน

มีทั้งราคาถูกและ แพงจงตีค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดี เวลามีค่านัก

อย่ายอมแลกไปกับการนินทาอิจฉาใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดี มีประโยชน์จะดีกว่า

ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

และสุดท้าย จงจำไว้ว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอดไป นี่คือความจริง

ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลา จะผันเปลี่ยนไป

นานสักเพียงใดลูก เป็นที่รักและ เป็นที่ต้องการเสมอ