จะรู้สึกดีกับชีวิต ฝึกแบบนี้ทุกเช้าดีมากๆ

จะรู้สึกดีกับชีวิต ฝึกแบบนี้ทุกเช้าดีมากๆ

1. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเงินได้

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก

และเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

2. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอก

มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

3. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทา

คนเราก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน และเมื่อถูกนินทา ขอให้รู้ว่า เรามาถูกทางแล้วล่ะ

แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทา เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

4. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรา

กำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าทรงแนะว่า ให้ทำทีละอย่าง โฟกัสทีละงาน แล้วทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

5. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้าง

การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุผล

ไม่ยอมเสียอะไรเลย ไม่นานคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้า กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุข

เพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

6. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่างนั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

7. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เมื่อมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่า

เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ก็คงผ่านไปเช่นกัน

8. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่สิ่งที่ดี

ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิด แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย

เพราะการพูดในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

9. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป