จะหวังดีกับใคร ให้ดูวาสนาเขาด้วย ถ้าให้มากไปก็เกิดปัญหา

จะหวังดีกับใคร ให้ดูวาสนาเขาด้วย ถ้าให้มากไปก็เกิดปัญหา

1. เมื่อเราหวังดีคิดจะชี้นำให้ผู้อื่นได้ดี จงให้พอประมาณที่เขาจะรับได้ด้วย ถ้าให้มากเกินไปเขาจะรับไม่ได้ เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี หวังดีกับใครก็จริง ต้องดูวาสนาเขาด้วย ถ้าช่วยหรือให้เกินวาสนาที่เขาจะรับได้ ปัญหาจะเกิด

หาตัวพอเหมาะพอดีให้เจอแล้วช่วย ทำจิตเป็นกลาง ๆ ไม่ยินดียินร้ายแล้วช่วย อย่าช่วยใครอย่างตะบี้ตะบันช่วย เพราะว่าจะพังมากกว่าสำเร็จผล เมื่อปรารถนาดีกับใคร ต้องเอาปัญญามากำกับด้วย – หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

2. อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น เราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ นี่คือศิลปะการที่จะอยู่โลกนี้อย่างไม่ทุกข์ – พระไพศาล วิสาโล

3. คงเป็นไปไม่ได้ ที่ทุกคนจะรักกัน แต่ทุกคนก็งดเว้นจากการเบียดเบียนกันได้ ถึงจะไม่รักกัน เราก็เคารพซึ่งกันและกันได้ และอย่างน้อย ก็ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นหลักที่ว่า พอเป็นไปได้ ในโลกที่เป็นจริง – ชยสาโรภิกขุ

4. ในตัวเขามีอะไรที่เราชอบบ้าง ? ในตัวเขามีอะไรที่เราไม่ชอบบ้าง ? สองมุมมองนี้ ทำให้เรารู้สึกกับคนคนเดียวกันต่างออกไป ข่าวร้ายก็คือ คนจำนวนหนึ่ง เลือกมุมมองอย่างหลัง ทั้งที่มุมมองแรก มีความสุขกว่าตั้งเยอะ – Boy’s Thought

5. ความทุกข์ เกิดจาก ‘ความอยาก’ อยากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ – พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา : jitpensook