ฉันแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องอดทนกับปัญหาที่เข้ามา

ฉันแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องอดทนกับปัญหาที่เข้ามา

คนฉลาดมักแกล้งโง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาดมักไม่ฉลาดจริง

แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริงมักมีคุณสมบัติ 9 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้หลายด้าน

มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาส

2. กลับมายิ้มได้ อย่างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่งและฉลาดจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

ยามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด หรือผิดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

3. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถ ดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้

คนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง

และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือ

จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

4. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด

มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ เพราะเขาจะเปิดรับฟังความคิดคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่น

ด้วยมุมมอง ของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลา

ดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว

5. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว

และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล

ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

6. ไม่อยู่หน้าจอโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา

ใช้รับข้อมูลที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอคนเก่งมักจะเลือกเสพแต่ข้อมูลดีๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิต

7. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะเพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์

และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบ และไม่สร้างสรรค์

8. ไม่อวดความสามารถ

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถ

เกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

9. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโง่

เมื่อเค้าทำผิดพลาด แต่ให้โอกาส ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ

คนเก่ง และฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ ให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง