ถ้าเป็นคนเข้าใจโลกง่ายๆ ก็จะเป็นคนที่ “เจ็บยาก”

ถ้าเป็นคนเข้าใจโลกง่ายๆ ก็จะเป็นคนที่ “เจ็บยาก”

มองชีวิต เข้าใจชีวิตในอย่างที่มันเป็น แล้วจะไม่ทุกข์กับสิ่งใด

ถุชนคนธรรมดาทุกคนย่อมมีความโลภ โกรธ หลง เป็นธรรมดา แม้จะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตาม

วิธีดับความโกรธต้องใช้สติ คือเวลาโกรธให้รีบกลับมามองดูใจตัวเอง ห้ามมองคนที่ทำให้เราโกรธ

การมองที่ใจตัวเองเป็นการสร้างตัวรู้ขึ้นมา เหมือนๆ การรู้ลมหายใจตัวเอง

ห้ามปรุงต่อในเรื่องความคิดของคนอื่น คนอื่นจะคิดอย่างไรปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปรู้ความคิดคนอื่น

เอาตัวรู้มาดูใจตัวเอง รู้จิตรู้ใจตัวเอง หายใจยาวก็รู้ว่ายาว หายใจสั้นก็รู้ว่าสั้น

เวลาโกรธใคร ก็ให้กลับมารู้ลมหายใจตัวเองก่อน แล้วใช้ปัญญาที่มีอยู่พิจารณาว่า โกรธเพราะอะไร

เมื่อรู้ว่าโกรธเพราะอะไรแล้ว ก็มาแก้ที่ใจเรา พยายามไม่บ่น ค่อยๆ คิดแบบเงียบๆ

ที่สำคัญคือเวลาโกรธ ให้ออกจากเฟสบุ๊คให้ไว ตั้งสติ โดยการทำสมาธิ ดูลมหายใจ

อย่ามองหาคนผิด อย่าโยนความโกรธที่มีในใจตนใส่คนไปทั่ว พยายามเงียบ

ถ้ามีคนถามว่าเป็นอะไร ก็บอกไปตรงๆ ว่าโกรธอยู่ ไม่สบายใจ ขออยู่เงียบๆ สักพักนะ

อย่าพูดมากกว่านี้เด็ดขาด จะกลายเป็นนินทา หลังจากที่เราหันมาดูใจตน

ระดับความโกรธในใจตัวเอง ความโกรธจะค่อยๆ ลดลง บางทีก็พุ่งขึ้นมา

อารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้ ขึ้นๆ ลงๆ เราต้องอยู่เหนืออารมณให้ได้ อย่าเป็นทาสอารมณ์

เพราะอารมณ์มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ให้เวลารักษาใจ แล้วความโกรธก็จะเบาบางลงไป

รัก โลภ โกรธ หลง แก้ไขที่ใจเราเหมือนกัน ใช้สติรู้ ใช้ปัญญาฆ่ ากิเลสในใจตน

ที่มา : คิ ด เ ป็ น