ถ้า โ ค วิ ด อยู่กับเรานานข้ามปี หรือตลอดไป

ถ้า โ ค วิ ด อยู่กับเรานานข้ามปี หรือตลอดไป

บางคนติดแล้วก็ติดอีก อย่างคนที่รอดมาทุกซีซั่นก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อกันไปหลายรายแล้ว

และเชื่อว่าหลายคนคงสับสนอยู่ว่า ถ้าตอนนี้เราติดโ ค วิ ดจะต้องกักตัวกี่วันกันแน่ ลองมาเช็กข้อมูลกันเลย

ติดโควิ ดต้องกักตัวกี่วัน ตามประกาศจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มีคำแนะนำในการกักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิ ด ดังนี้

กรณีที่สบายดีหรือไม่มีอาการ ให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 10 วัน

นับจากวันที่ตรวจพบเชื้ อ หรือในกรณีที่กักตัวในโรงพยาบาล

หรือ Hospitel อาจให้กักตัวประมาณ 5-7 วัน จากนั้นก็กลับไปกักตัวที่บ้านต่อให้ครบ 10 วัน

กรณีที่มีอาการเล็กน้อย ให้กักตัวประมาณ 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

แต่ถ้าหลัง 10 วันแล้วยังมีไข้ ให้แยกกักตัวต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงเฉพาะตามดุลยพินิจของแพทย์

เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับเคมี บำบัดเพื่อรักษามะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วย HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา

หรือผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ ให้รักษาตัวในโรงพยาบาล

หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้จนกว่าอาการจะดีขึ้น และจะต้องกักตัวต่อที่บ้านอย่างน้อย 20 วัน นับจากวันที่มีอาการ

ทำไมติดโควิด ต้องกักตัวนานถึง 10 วัน ผู้ติดเชื้อบางคนลองตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

และพบว่าขึ้นขีดเดียวตั้งแต่วันที่ 5 ของการกักตัว และเข้าใจว่าหายดีแล้ว

ไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้ว จึงสงสัยว่าทำไมถึงต้องกักตัวนานตั้ง 10 วัน งั้นลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันค่ะ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา ได้เผยงานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกว่า

ถ้าไวรัสยังมีชีวิตอยู่และสามารถเพาะเชื้อขึ้นมาได้ แสดงว่ายังสามารถแ พร่กระจายเชื้อได้

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เชื้อจะลดลงหลัง 7 วันไปแล้ว และจะพบเชื้ อได้น้อยมากหลัง 10 วันไปแล้ว

โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการป่ วย นั่นหมายความว่า ผู้ติดเชื้ อควรกักตัวและป้องกันตัวเองอย่างน้อย 10 วัน จึงนับว่าปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคนที่อาการดีขึ้นแล้ว อาจพอจะอนุโลมให้กักตัวที่บ้าน 7 วัน

และอีก 3 วัน ถ้าจะออกไปไหนต้องป้องกันตัวเองให้เต็มที่ เพราะยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

สอดคล้องกับที่โพสต์เฟซบุ๊กเผยงานวิจัยที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่ยังตรวจพบเชื้อ

ปริมาณเ ชื้อ และเพาะเชื้ อขึ้นของผู้ติดเชื้ อโควิ ด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วง 5 วัน หลังติดเชื้อยังพบปริมาณเชื้อไวรัสค่อนข้างสูง

โดยสามารถเพาะเชื้อได้อีกเกือบ 50% ดังนั้นการกักตัวเพียง 5 วัน หลังติดเชื้อ จึงไม่เพียงพออย่างแน่นอนและยังไม่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ถ้าอิงตามข้อมูลงานวิจัย ระยะปลอดภัยจากการแ พร่เชื้อให้ผู้อื่นคือควรกักตัวราว 2 สัปดาห์

หรืออย่างน้อย 10 วันขึ้นไป แต่ในทางปฏิบัติจะทำได้ยากด้วยความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

ดังนั้นหากผู้ที่ติดเชื้ อจำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตหรือทำงานก่อนเวลา 7-10 วัน

ต้องตระหนักเสมอว่าอาจนำเชื้ อไปแพ ร่ให้คนอื่นได้ จึงควรป้องกันตัวอย่างเต็ม

ที่ระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันจนกว่าจะครบ 2 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ

โดยใส่หน้ากาก N95 หรือเทียบเท่า ไม่ถอดหน้ากากเวลาพบปะ ทำงาน

หรือพูดคุยกับผู้อื่น รักษาระยะห่าง ไม่ไปร่วมวงกินข้าวในที่ทำงาน

ไม่ไปร่วมวงปาร์ตี้กินดื่มสังสรรค์ หรือกิจกร รมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น