ทำไมคนจนก็จนลงเรื่อยๆ แทบไม่มีจะกิน คนรวยทำไมมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

ทำไมคนจนก็จนลงเรื่อยๆ แทบไม่มีจะกิน คนรวยทำไมมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

1. คนรวยรู้ว่าตัวเองเก่ง หรือถนัดด้านไหน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี

จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ค่ะ เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่าง

เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้

2. อาชีพทำให้อยู่รอด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่า การมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงินสร้างเนื้อสร้างตัว

แต่การมีอาชีพเพียงอย่างเดียว ทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น

แต่หนทางสู่ความร่ำรวย คือการเริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจ หรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

3. การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ทำให้รวย

ความจริงที่ว่า การประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนรวย

การหารายได้เพิ่ม คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเงินมีขีดจำกัด

แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ

เพราะถ้าอยากรวย เราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

4. คนรวยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนรวยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้

และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้คนรวยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวน และสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา

เพื่อดูว่ากำลังเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข

5. คนรวยชอบการลงทุน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้น

สิ่งที่คนรวยมักทำ คือการใช้เงินทำงาน โดยการ ซื้อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์

หรือซื้อทรัพย์สินแล้ว ให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น ระยะยาว

ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้น ที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

จากความจริงทั้ง 5 ที่กล่าวมา คนธรรมดาทั่วไปที่อยากจะร่ำรวย ก็สามารถทำได้เช่นกัน

อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิด ให้มีนิสัยแบบคนรวย

ไม่แน่ว่า อนาคตคุณอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวย และมั่งคั่ง โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ