ทำไมคนขยันรู้จักอดออมเก็บเงิน จึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่น

ทำไมคนขยันรู้จักอดออมเก็บเงิน จึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่น

ข้อดีของการมีเงินออมนั้น มีมากหากยังไม่เริ่มการออมเงิน

บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1. เงินออมมีประโยชน์มาก

ยามเกิดวิกฤติเพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุ ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นจึงต้องมีเงิ นออม เผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2. เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3. มีเงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม

ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อยากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4. มีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโรค หากมีเงินออม

ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี

พยายามแย่งสมบัติ เก็บเ งินออมไว้ เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุด เสียหายตามวันเวลา

ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

5. มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัวเพื่อนฝูงมีปัญหา การเงินก็จะสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้

เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ยามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

6. มีเงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน

โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

7. เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิน ในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น

ต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

8. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต ายจาก เช่นพนักงานธนาคารสำนักพิมพ์

ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์

เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเงินไว้

9. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ เงินออม

เป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม

เพราะจะช่วย ให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

10. เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดี ของการมีเงินออมยังมีอีกมาก

โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะยามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย

เพราะทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพา ใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้