ทำ 7 สิ่ง ทิ้งชีวิตเดิม ๆ สู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

1. ตื่นแต่เช้ามืด ออกวิ่งชมโลกวันละ 3 กิโลเมตร

ใจกายผสานเป็นหนึ่ง ได้กำลังกายเพิ่มกำลังใจ

2. จัดบ้านหรือห้องนอนใหม่ทั้งหมด ให้มีของเท่าที่ใช้เท่าที่จำเป็น

ทำให้บ้านมีความโล่งโปร่ง และสะอาด

ความน้อยของข้าวของเครื่องใช้ จะเปิดพื้นที่ให้ใจกว้างขวาง

คมปัญญาจะฉายชัด เมื่อมีภาระน้อยนิด

3. ในหนึ่งวัน ช่วยคนหนึ่งคน จงตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ เพื่อเปลี่ยนบางสิ่งจากภายใน

หนึ่งคนเป็นอย่างน้อย เพื่อรับรู้ถึงความสุขแห่งการสละ ละ วาง

เรามิได้ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อมุ่งหวังเป็นคนดี

แต่เราช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อละอัตตาตัวตน เพื่อลดทอนความเห็นแก่ตัวของเราเอง

4. พูดแต่สิ่งดี ๆ เลือกใช้คำพูดดังสิ่งล้ำค่า อย่าพูดทำร้ายจิตใจผู้อื่น

อย่าพูดโกหก นิ่งเงียบย่อมดีกว่า พ่นพิษคำพูดร้อน เร็วดังไฟลามทุ่ง

5. ก่อนนอน คือ ช่วงเวลาแห่งการพิจารณาชีวิต คือเวลาทองคำของการขัดเกลาจิตวิญญาณ

ชีวิตคือธรรมะ ธรรมะคือชีวิต ขอบคุณตนเอง ขอบคุณโลก และเพื่อนมนุษย์

ขอบคุณแขน ขา ร่างกาย สำนึกถึงความ ต า ย เราต่างมีชีวิตอยู่เพียงชั่วคราว

ซาบซึ้งถึงความรัก รู้คุณลมหายใจ เราผ่านประสบการณ์ แต่เราจะไม่ยึดในประสบการณ์

เราเป็นคนใหม่เสมอ หลับตาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ตื่นมาด้วยความปิติเบิกบานใจ

6. ทุ่มเททำงานด้วยความเพียร ประหนึ่งโลกฝากชะตากรรมไว้ที่เรา

คิดประโยชน์ส่วนตนตามสมควร คิดประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่

ให้คุณค่านำทางชีวิต อย่าให้มูลค่านำทางชีวิต ใช้ชีวิตให้คู่ควรสมเกิดมาเป็นมนุษย์

7. เจริญสติในชีวิตประจำวัน รู้ตัวทั่วพร้อม เห็นกิเลสตน เห็นความดีของผู้อื่น

ชื่นชมโลก เปิดรับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้

เหยียดคู้ ก้าวย่าง ยืน เดิน นั่ง นอน รู้อย่างเป็นกลาง ไม่เพียร ไม่พัก

รู้กายใจเล่น ๆ เบาสบาย ด้วยจิตตั้งมั่น เป็นหนึ่ง

ขอให้ท่านทั้งหลาย ฝึกทำกิจกรรมทั้งเจ็ดข้อนี้ ให้ต่อเนื่องติดต่อกันสามเดือนเป็นอย่างน้อย

ทุกคนทำได้ เพียงแต่ต้องตั้งใจลงมือทำ ทำด้วยความเข้าใจ ไม่เร่งรีบ

ทำด้วยความรักตนเอง แล้วท่านจะเห็นผล ไม่ยาก ไม่ง่าย ทำไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็ทำได้เอง

ขอบคุณแหล่งที่มา : พศิน อินทรวงค์