ธรรมะตื่นรู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมะตื่นรู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

บางคนอาจเสียใจกับหลายเรื่อง เช่น ไม่สมหวังในการเงิน การงาน เหนื่อย ท้อกับชีวิต

หรือเมื่อถึงเวลาพลัดพราก จากสิ่งที่รักที่ชอบไป ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ

แต่การมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจ นี้จะไม่มีวันพลัดพรากจากกัน จะไม่คิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัว

เพราะการฆ่ าตัวต ายไม่ใช่ทางออก ถ้าท่านทั้งหลายต้องจบชีวิตลงในขณะที่จิตใจท่านเศร้าหมอง

ชีวิตหลังความต ายท่านทั้งหลายจะทุกข์ทรมานกว่านี้มาก การที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์

เป็นโอกาสที่สำคัญของพวกเราทุกคน ที่จะได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา หลายคนมีช่วงเวลาที่เจ็บปวดทุกข์ทรมาน

บางคนก็รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายกับชีวิต บางคนก็รู้สึกเศร้าจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ แต่ให้รู้ไว้เถอะว่า “ความต ายไม่ใช่การแก้ปัญหา”

ถ้าท่านทั้งหลายต้องจบชีวิตลงในขณะที่จิตใจท่านเศร้าหมอง ชีวิตหลังความต ายท่านทั้งหลายจะทุกข์ทรมานกว่านี้มาก

และกาลเวลาที่ต้องเสวยความทุกข์ทรมานจะยาวนานกว่านี้มาก แต่ตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตยังมีลมหายใจ

ยังมีชีวิตอยู่ ท่านทั้งหลายมีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ มันคือโอกาสทองของพวกเราทุกคนที่จะปลดแอกตัวเอง

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน แต่เกิดมาเพื่อตื่นขึ้น หลุดออก

คลายออกจากความทุกข์ทรมานทั้งปวง มีจิตใจที่ตั้งมั่น ก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง

ชำระล้างตัวเอง ชำระล้างบาป และอกุศลธรรมจนหมดสิ้นไป ท่านทั้งหลายก็จะสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์

พบกับความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ เพราะฉะนั้น เมื่อใดที่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายให้รู้ไว้ว่า

ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เรามีโอกาสที่จะปลดแอกตนเอง จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเหล่านี้

เราเกิดมาเพื่อตื่นขึ้นมาปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทั้งปวง การฝึกสติปัฏฐาน 4 ที่จะทำให้ท่านทั้งหลาย

เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง พบกับความสงบสุขที่แท้จริง คือเข้าสู่พระนิพพานได้