นิสัย 13 แบบของหัวหน้า รีบแก้ไขก่อนลูกน้องจะหายหมด

นิสัย 13 แบบของหัวหน้า รีบแก้ไขก่อนลูกน้องจะหายหมด

การเป็นหัวหน้าที่ดี บางทีก็มีหลักปฏิบัติ เพื่อให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา

รู้สึกดีกับหัวหน้างานด้วย แล้วนิสัยแบบไหน ที่คนเป็นหัวหน้าควรเร่งแก้ไขด่วน มีดังนี้

1. หูเบา

อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นครับ ฟังหูไว้หู ถ้าเกิดปัญหาระหว่างลูกน้อง

ต้องฟังทั้งสองฝ่าย และใช้หลักการที่ถูกต้อง แก้ปัญหา ให้ความยุติธรรม

2. ลำเอียง

ให้ความสำคัญกับลูกน้องทุกคนอย่างเสมอภาพ เพราะทุกคนคือฟันเฟื่องความสำเร็จร่วมกัน

3. เจ้าอารมณ์

ต้องระวังการใช้อารมณ์ในทุกๆ เรื่อง เพราะจะทำให้กำลังใจลูกน้อง

เสียบรรยากาศจะเครียด งานดีๆ จะไม่เกิดในบรรยากาศไม่ดี

4. ข่มลูกน้อง

คนทุกคนย่อมต้องการการให้เกียรติ ไม่ว่าจะด้อยกว่าเราก็ตามครับ สุดยอดหัวหน้างานต้องรู้จักให้เกียรติคน ไม่ข่มใคร

5. บ้าอำนาจ

อำนาจมีไว้ให้หัวหน้างานสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น แต่ต้องใช้ในทางที่ถูก

ใช้อำนาจได้แต่อย่าบ้าอำนาจ อย่าหลงกับอำนาจที่เรามี เพราะอำนาจเหมือนดาบสองคม

ส่งเสริมเราได้ ก็ทำลายความศรัทธาของเรา จากลูกน้องได้เช่นกัน

6. จองเวร

เป็นหัวหน้าต้องรู้จักให้อภัย อย่าจองเวร เจ้าคิดเจ้าแค้น ต้องปล่อยวางบ้าง

หากลูกน้องผิดและแก้ไข ขอโทษแล้ว ก็ควรลืมเรื่องที่ผิดที่พลาดของเขาไปบ้าง

7. เห็นแก่ตัว

หัวหน้าที่ดีต้องมาพร้อมกับคำว่าเสียสละ เป็นผู้ให้ อย่าคิดแต่ได้

เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว เพราะจะไม่มีใครอยากอยู่ด้วย

8. กลัวเหนื่อย

การทำงานทุกงานต้องมีการลงมือทำอย่างเต็มที่ หากเรากลัวเหนื่อยไม่ลงมือทำเป็นตัวอย่าง

ก็จะไม่มีลูกน้องคนไหนจะพร้อมลงมือทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

9. เฉื่อยชา

หากหัวหน้าเฉื่อย ลูกน้องก็เฉื่อย หากหัวหน้าลุย ลูกน้องก็ลุยครับ

ต้องสร้างบรรยากาศความคึกคักในการทำงาน กระตือรือล้น มุ่งมั่น จะทำให้องค์กรของเราทำผลงานได้ดี

10. ไม่รักษาคำพูด

ไม่รักษาคำพูดก็เท่ากับโกหก กลับกรอก หลอกลวง ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ฉะนั้นต้องระวังครับ หากคิดจะพูดอะไรออกไปต้องคิดให้ดีถึงสิ่งที่เราสัญญาไว้

คิดให้ดีก่อนว่าเราจะให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ถึงค่อยพูด

11. ขาดมนุษยสัมพันธ์

สายสัมพันธ์ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทีมจะเป็นทีมได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทักษะที่พึงมีของหัวหน้างาน

ต้องเข้าถึงลูกน้องทุกคนได้อย่างดี เพราะการรู้ใจลูกน้องจะทำให้เราวางตัวคนทำงานให้เหมาะกับงานได้ง่าย

12. เก่งแต่สั่ง

หัวหน้างานทุกคนมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องบางเรื่องหากเราสามารถลงมือทำได้

ก็ควรลงมือทำเองบ้าง เพราะจะเป็นการทำเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดู เพื่อก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงเหวี่ยงในการทำงาน

13. ไม่ฟังใคร

ต้องยินยอมรับฟังคนอื่นบ้ าง เพราะบางครั้งเรื่องดีๆ แนวคิดดีๆ ก็สามารถมาจากทีมงาน

มาจากการลงมือทำงานของลูกน้อง ซึ่งไม่แน่ครับอาจจะมีวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ

ให้เราก็ได้ครับ อย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว ถูกอยู่คนเดียว