5 คุณสมบัติของจิตทรงปัญญา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1. มองทุกสถานการณ์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ให้ค่าบวกหรือลบ

แต่ตระหนักรู้ว่า สิ่งใด ๆ คือภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้น

เมื่อมีเหตุมันก็เกิด เมื่อเหตุดับมันก็ดับ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

2. ไม่แบ่งแยกตนเองจากสรรพสิ่ง โดยมองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลก

ดำรงชีวิตอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ของโลกเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่ตัว

ไม่ใช้ความเป็นชาติ ศาสนา เพศ สีผิว เพื่อแยกมนุษย์ออกจากกัน

3. ออกจากโลกของความเป็นคู่ คือการมองทะลุผ่านมายา

สมมุติของด้านตรงกันข้าม ขาวและดำ สุขและทุกข์ ดีและเลว ได้มาและเสียไป

เมื่อวางจิตอยู่เหนือความเป็นคู่ได้แล้ว จิตย่อมเข้าสู่ภาวะความเป็นกลาง

เปลี่ยนจากสุขทุกข์ เป็นความเบิกบาน เปลี่ยนจากการคนดีคนชั่ว เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้ง

4. ใช้ชีวิตอยู่เหนืออำนาจความคิด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอัตตาตัวตน

เป็นผู้ดำรงตนโดยสัญชาติญาณว่า ในเราไม่มีเรา

มีฉันอยู่แต่ไม่มีฉันอยู่ มีความรู้สึกแต่ไม่มีผู้รู้สึก

5. เข้าใจความหมายที่แท้จริง ของคำว่าเวลา

นั่นคือตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ไม่ตกอยู่ในมายาของอดีตและอนาคต

เห็นความจริงว่า เวลาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับสลับกัน นำไปสู่ความเข้าใจว่าเวลาไม่มีอยู่จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา : พศิน อินทรวงค์