บนโลกในนี้ไม่มีมิตร และศัตรู..ที่ถาวร เขียนไว้ดีมากๆ

บนโลกในนี้ไม่มีมิตร และศัตรู..ที่ถาวร เขียนไว้ดีมากๆ

1. ชนะในระดับล่างอาศัยกำลัง ชนะในระดับกลางอาศัยสติปัญญา

ชนะในระดับสูงอาศัยคุณธรรม ชนะทั้งหมดทั้งปวงอาศัยธรรมะ เพราะธรรมะ สมานทั้งคุณธรรม สติปัญญาและกำลัง

2. คนที่วิ่งนำเป็นคนแรกของการแข่งขัน มักไม่ได้ถ้วยรางวัล ความผิดพลาดมักเกิดจากความรีบเร่งและร้อนรน

3. เอาชนะผู้อื่นได้คือวีรชน เอาชนะตนเองได้คืออริยชน วีรชนเอาชนะศัตรู แต่อริยชนปราศจากศัตรู

4. ทำงานเก่งก็ใช่ว่ามีฝีมือ ทำงานแล้วไม่พลาดก็ใช่ว่าจะมีฝีมือ

5. ผู้มีปัญญาระดับสูง บรรลุกิจการงานโดยไม่ต้องใช้สีหน้าและน้ำเสียง

ผู้มีปัญญาระดับกลาง บรรลุกิจการงานความความเหน็ดเหนื่อย

ผู้มีปัญญาระดับล่างเอะอะมะเทิ่ง จากที่ไม่มีเรื่องกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต

6. ผู้มีปัญญาระดับสูง กระจ่าง เข้าใจ เมื่ออยู่ในหน้าที่

ผู้มีปัญญาระดับกลาง กระจ่าง เข้าใจ เมื่อปลดเกษียณ ผู้มีปัญญาระดับล่าง ต่อให้ต ายไป ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

7. ผู้มีปัญญาระดับสูง มีฝีมือโดยปราศจากโทสะ

ผู้มีปัญญาระดับกลาง มีทั้งฝีมือมีทั้งโทสะ ผู้มีปัญญาระดับล่าง มีแต่โทสะโดยปราศจากฝีมือ

8. หากต้องการมีจุดยืน ก็ต้องให้ที่ยืนแก่คนอื่นด้วย ต้นไม้ที่ถูกตัดจนหมดป่า มีขวานมีเลื่อยอยู่ จะเกิดประโยชน์อันใด

9. บนโลกในนี้ ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวร ที่ถาวรคือผลประโยชน์

เมื่อศัตรูกลายมาเป็นมิตร คุณสามารถพึ่งพาเขาได้มากกว่าเพื่อนทั่วไป

เมื่อมิตรกลายไปเป็นศัตรู เขาจะน่ากลัวกว่าศัตรูปกติเป็นร้อยเท่าพันเท่า

10. อย่าหลอกลวงคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ แม้แต่ครั้งเดียว

อย่าเชื่อมั่นต่อคนที่หลอกลวงคุณเป็นอันขาด คนเรา ติดค้างเงินทองกันได้ แต่อย่าติดค้างน้ำใจ

ที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์