ปิดปาก เปิดใจ ตั้งสติแล้วหยุดพูด ถ้าทำไม่ได้ก็ให้พูดน้อยลง

ปิดปาก เปิดใจ

การปฏิบัติธรรมที่ง่าย และได้ผลที่สุดอย่างหนึ่ง ก็คือการหยุดพูด

ธรรมชาติของคนเรานั้น มักอยากจะพูดอยู่เสมอ

เนื่องจากการพูด เป็นวิธีแสดงอัตตาตัวตน ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด

ตัวเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน จะดูฉลาดหลักแหลมเพียงไร มันก็อยู่ที่คำพูดของเรา

ถ้าลองสังเกตให้ดีจะพบว่า อัตตาของเรา

จะขยายตัวมากที่สุด ก็ตอนที่เราพูดนั่นเอง

การปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ต้องไปดูอื่นไกล

ไม่จำเป็นต้องไปอ้างศัพท์แสงอะไร ให้มันสวยหรู

คำพูดของเรานี่แหละ จะเป็นตัวชี้วัดศีล

สมาธิ ปัญญา ที่อยู่ภายในจิตใจ

ยิ่งเป็นผู้มีความถึงพร้อม ด้วยไตรสิกขามากเท่าไหร่

ความต้องการที่จะพูด มันก็มีน้อยเท่านั้น

เมื่อการพูด เป็นส่วนหนึ่งของการขยายอัตตา

ผู้มีอัตตาน้อย ก็ย่อมพูดน้อยเป็นปกติ

ในทางกลับกัน จะให้ผู้มากด้วยอัตตาหยุดพูด

แล้วทำตัวสงบนิ่ง ก็คงเป็นไปได้ยาก

ขอบคุณแหล่งที่มา : พศิน อินทรวงค์