ผู้หญิงหาเงินเก่ง มักมีนิสัยแบบนี้

ผู้หญิงหาเงินเก่ง มักมีนิสัยแบบนี้

1. พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริยาท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

2. พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่ง อย่าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ก เธอให้ความสำคัญ

กับครอบครัวเป็นอย่างมากมายถึงแม้จะพยายาม ทำงานอย่างหนัก

และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พยายาม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มีความสุข

3. พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่วโมงเหมือนสมัยก่อน

แต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะยาว รายวันไปจนถึงรายปีว่าจะต้องพยายาม

บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสี ยเวลาไปกับเ ฟ ซ บุ๊ ก

หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

4. พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพยายามทำทุกๆ อย่างเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5. พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอยากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้นำเงินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขายของ อ อ น ไ ล น์

นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของที่ไม่จำเป็น ก็จะพยายามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นำเงินไปลงทุน แทนที่จะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

6. พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก

ทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น

ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริงจะมีจุดเด่น

หรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น