ฝนตกแล้ว จึงรู้ว่าใครเอาร่มมาส่งให้

ฝนตกแล้ว จึงรู้ว่าใครเอาร่มมาส่งให้

เจอปัญหา จึงรู้ว่าใครจริงใจด้วย คนบางคน ทำได้เพียงเพิ่มน้ำตาลบนขนมไม่สามารถส่งถ่านให้กลางหิมะ

คนบางคนดีแต่ราดน้ำมันบนกองไฟ ไม่อาจคบหาด้วยจริงใจ ดอกไม้บานแล้วโรย วันคืนผ่านแล้วไม่หวนคืน

ถนอมรัก คนที่ควรถนอม ทำสิ่งที่ตนควรทำ อย่าใส่ใจเรื่องอื่นมากเกินควร

คำพูดสวยหรูเพียงใด หากไม่รักษาคำมั่น ก็ไร้ค่า มิตรภาพชิดเชื้อเพียงใด หากไม่รู้ถนอม ก็สูญเปล่า

ชีวิตพานพบ เพราะชะตานำพา อบอุ่น เพราะมีสายใยรัก เลิกร้าง เพราะไม่รู้ถนอม

มีชีวิตอยู่ พึงทำดีกับตนเอง อย่าวิ่งไปเป็นบทแทรกในชีวิตคนอื่น

ไม่ว่ามิตรภาพ หรือความรัก เมื่อมี มาโอบกอด อย่างรักใคร่ เมื่อลาไป ปล่อยมืออย่างสงบ

สิ่งใดไม่ใช่ของเราอย่ายึดติด สิ่งใดไม่ได้ให้มาด้วยความจริงใจ อย่าได้สนใจ

เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบาย ใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเอง

คนที่รู้จักเรา ไม่จำเป็นต้องอธิบาย คนที่ ไม่รู้จักเรา จะอธิบายไปไย

กาลเวลาพิสูจน์ทุกอย่าง และทุกอย่าง อธิบายน้ำใจคน

น้ำไม่หยั่ง ไม่อาจรู้ตื้นลึก คนไม่คบไม่อาจรู้ดีชั่ว ในโลกนี้ มีเพียงกาลเวลา ที่ไม่หลอกลวง

กาลเวลาเท่านั้น จะพิสูจน์ทุกอย่างว่าอะไรจริง อะไรลวง

ดูคนอย่าเพียงดูด้วยตา จะดูผิดได้ง่าย ยิ่งไม่ควรเพียงฟังด้วยหู เพราะล้วนคำเท็จ

มีเพียงอาศัยเวลา สัมผัสด้วยใจสิ่งที่จริง จะลวงไม่ได้ สิ่งที่ลวง ก็เป็นจริงไม่ได้

กาลเวลานั้นดี พิสูจน์ใจคน เป็นประจักษ์พยานในนิสัยคน

เห็นความจริง เปิดโปงความลวง ใครเป็นคนจริง ใครเป็นคนหลอกลวง กาลเวลาจะบอกได้เอง