พรที่ประเสริฐที่สุดในโลก คือพรที่มาจากปากของพ่อและแม่เรา

พรที่ประเสริฐที่สุดในโลก คือพรที่มาจากปากของพ่อและแม่เรา

พ่อแม่เลี้ยงเรามา กว่าจะเติบใหญ่ เสียพลัง ต้องเสียเหงื่อ คอยรัก และทะนุถนอมเรา

คอยหายาให้ทานเวลาเจ็บป่วย คอยเสียสละหลายๆ สิ่ง เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดี ให้เรามีความสุข

ฉะนั้น พวกท่านทั้งสอง จึงเป็นเสมือนพระในบ้าน ยกท่านไว้ให้สูงส่ง เพราะคงไม่มีใคร รักเราได้มาก

เท่าท่านแล้วและเมื่อเราโตขึ้น ก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆ คงมีหลายครั้งที่ เราเถียงท่าน

เพราะเรามีความคิดที่ต่างไป หลายครั้ง หลายคราที่เราพูดไม่ดีกับท่าน

กระแทก น้ำเสียง หรือพูดออกมา ด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ถึงจะตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เป็นพ่อ เป็นแม่ย่อมเสียใจ

แต่คงมีไม่น้อย ที่เราจะทำให้ท่าน เสียน้ำตา เพราะเรา

คำพูดของเรานั้น ก็เพราะท่านรักเรามากนะ มากจนเกิดความน้อยใจ

เสียใจเมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้น ทำตัวไม่ดี ถ้าคุณสำนึกได้ ก็จงทำดีต่อท่านให้มาก

กรรมที่สร้างไว้ จะได้ลดน้อยลง วิบากกรรมของคน ที่ทำให้บุพการีต้องเสียใจ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญ มีปัญหาอยู่ร่ำไป มองไม่เห็นทางออก

ไม่มีใครภักดีด้วย ไม่มีคนคอย สนับสนุนคอยช่วยเหลือ

การเงินก็จะติดขัด ไม่ประสบผลสำเร็จหรือยากที่จะ

สำเร็จในเรื่องที่อยากจะสำเร็จ มีแต่อุปสรรค

ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่า เคยทำให้ท่านเสียใจ ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่

สิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือไปขอขมาท่านนะ ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูก

และพร้อม จะให้อภัยลูก ทุกคนเสมอ ฉะนั้น ไม่ต้องกลัวสิ่งใด และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใย

ความรักให้ท่าน ใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิต คุณก็จะพบแต่ความสุข

ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องไปทำบุญ ที่ไหนไกลหรอก

เริ่มจากทำบุญกับพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรา

พรที่ประเสริฐที่สุดในโลก นั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง