พลังแห่งสติสัมปชัญญะ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

พลังแห่งสติสัมปชัญญะ

พลังแห่งสติสัมปชัญญะ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

มนุษย์มีสิ่งล้ำค่าอย่างหนึ่ง นั่นคือ.. “สติสัมปชัญญะ” ที่คอยควบคุมดูแลอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนความคิด

ความคิด ส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในทุกระบบของร่างกาย และสามารถส่งผลไปถึงเซลล์ของคนอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ในระบบประสาท ดังนั้น จงพยายามคิดบวกอยู่เสมอ

การป้อนความคิดเชิงบวกเข้าสู่สมอง เช่น ยิ่งให้ยิ่งเก่ง ยิ่งสอนยิ่งรู้ ยิ่งเรียนยิ่งฉลาด ยิ่งบริจาคยิ่งรวย

เมื่อเราฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย จิตใต้สำนึกก็จะบันดาลให้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง แล้วจะพบว่าสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ

จิตใต้สำนึกทำงานแม้ในขณะหลับ ดังนั้น ในแต่ละวันควรระลึกถึงสิ่งดี ๆ ที่ได้ทำลงไปก่อนล้มตัวลงนอน เพื่อจะได้ตื่นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่น สมองแจ่มใส

จิตใต้สำนึก เป็นสิ่งที่เราสั่งสมไว้ในภวังคจิตมานานหลายภพหลายชาติ รวมทั้งชาติปัจจุบัน จึงทำให้เรามีพื้นฐานจิต อุปนิสัย หรือจริตที่แตกต่างจากคนอื่นตามประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา

ทุกครั้งที่ทำความดี จงจดจำความรู้สึกดี ๆ นั้นไว้ ให้ประทับอยู่ในใจเรา สิ่งนี้จะเป็นพลังให้เรามีกำลังใจที่จะทำความดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญกว่านั้น พลังนี้จะดึงดูดสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์

กฎลับ 4 ข้อ

1. ตั้งจิตอธิษฐานขอโดยปราศจากความอยาก เพื่อป้องกันความกระวนกระวาย มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขอว่า เป็นจริงได้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัย

จินตนาการภาพแห่งความรู้สึกว่า สิ่งนั้นได้มาแล้ว ด้วยความรู้สึกปรีดาและมีความสุข เตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ

2. อย่าอธิษฐานขอที่เป้าหมาย แต่ให้ขอสิ่งที่จะทำไปให้ถึงเป้าหมายแทน เช่น ขอให้มีพลังแรงกายแรงใจ มีสติปัญญาให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เป็นต้น

3. เมื่อชีวิตพบกับอุปสรรค จงคิดบวก มองวิกฤตเป็นโอกาส เราก็จะมีพลังด้านบวกเพิ่มขึ้น มีความหวัง และนั่นก็หมายถึงสิ่งดี ๆ จะเข้ามาในชีวิตต่อไป

4. ความรู้สึก “พอ” จะทำให้ชีวิตมีความสุข และเกิดความรู้สึกอยากแบ่งปันให้ผู้อื่น ความรู้สึกนี้จะเป็นพลังดึงดูดที่ทรงอานุภาพ และเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดในการที่จะ นำความมั่งคั่งมาสู่ตัวเรา

ที่มา เรื่องดี ๆ มีข้อคิด