มะพร้าว ผลไม้ของเทพเทวดา เปรียบดั่งคนดีมีศีล

มะพร้าว

มะพร้าว ผลไม้ของเทพเทวดา เปรียบดั่งคนดีมีศีล

1. มะพร้าว ตกจากที่สูง ไม่แตก เพราะมีเปลือกหนาห่อหุ้มไว้

ดุจคนดีมีศีลธรรม แม้คราวตกต่ำก็ไม่ทิ้งความดี มีคนคอยช่วยเหลือ เสมอเพราะความดีของตน

2. มะพร้าวมีน้ำได้ด้วยตนเอง ไม่มีใครตักน้ำใส่

ดุจคนผู้ใฝ่ดี แสวงหาความดี ทำดีได้ด้วยตนเอง แต่ก็น้อมรับคำชี้แนะของคนอื่นเสมอ

3. มะพร้าวตกในน้ำ ไม่จมน้ำ ลอยน้ำได้

ดุจคนดีแม้พลาดพลั้งในชีวิต ก็สามารถประคองชีวิตได้ ไม่จมอยู่กับความผิดพลาด นำพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีได้

4. มะพร้าวจมดินโคลนที่สกปรก สามารถเติบโตงอกเงยได้

ดั่งคนดีแม้เกิดในตระกูลต่ำ ยากลำบาก ก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคม ยกฐานะทางสังคมของตนได้

ที่มา หนูคง ศิลปะบนผืนผ้า สายัณต์