มีหนี้ก็เหมือนมีครูประจำตัว จงเรียนรู้ ไม่ใช่วิ่งหนี

มีหนี้ก็เหมือนมีครูประจำตัว จงเรียนรู้ ไม่ใช่วิ่งหนี

การผิดชำระหนี้ แบบไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบ

หลายคนบอกว่า การหนีหนี้ มันคือทางเลือกหนึ่งของ ลูกหนี้

หนี้ดีคือ หนี้ที่สร้างประโยชน์กับชีวิต เช่น เงินกู้ยืม กยศ ที่กู้ยืมมาเพื่อการศึกษา

และอนาคตที่ดี เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาฯ เพื่อการลงทุน ที่คำนวณออกมาแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเงินทุน

หรือสินเชื่อสำหรับธุรกิจ หนี้ไม่ดีสำหรับผมก็คือหนี้ที่สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว

เช่น ใช้จ่ายเพื่อ การบริโภค หรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัวซื้อของเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเอง

เพราะอะไรถึงจ่ายหนี้ไม่ไหว หนี้ก้อนนี้มันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก

หรือเราสร้างหนี้ผิดประเภท ให้เรียนรู้ และอยู่กับหนี้อย่างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือ

หรือมีการเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆ อย่างไรก็ดี การก่อหนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป

แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ตราบใดที่ไม่ใช่การก่อหนี้เกินตัว และขาดการวางแผน

เพราะหากเราเลือกที่จะไม่ก่อหนี้เลย แต่ต้องการสินค้ามูลค่าสูง เช่น บ้านหรือรถ

เราจำเป็นต้องเก็บออมเยอะและยาวนาน กว่าจะมีเงินเพียงพอซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

และเมื่อคนจำนวนมากเลือกทำเช่นนั้น เงินออมในระบบเศรษฐกิจจะมากจนเกินไป

และเศรษฐกิจในภาพรวมก็จะขยายตัวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

มาถึงจุดนี้ เชื่อว่าผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า การก่อหนี้มีทั้งประโยชน์และโทษ

ในด้านหนึ่งการก่อหนี้สูง อาจฉุดรั้งการบริโภคในอนาคต และสร้างความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจการเงิน

แต่อีกด้านหนึ่งการไม่ก่อหนี้เลย ก็ทำให้ครัวเรือนใช้จ่ายได้น้อยลง และทำให้เศรษฐกิจซบเซา

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือการก่อหนี้ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง

หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย