มีหนี้เยอะแค่ไหน ไม่น่าอายเท่ามีหนี้ แล้วไม่จ่าย

มีหนี้เยอะแค่ไหน ไม่น่าอายเท่ามีหนี้ แล้วไม่จ่าย

1. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้ว มันไม่ใช่แค่การบริหารเงิ นที่เหลือจากการจัดการรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียวคุณควรจะวางแผนการเงิน ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ

ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

2. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง

คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์ และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจน

ว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้วอย่าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ดขาด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติ ดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลาหากคุณยังติดขัดอะไรอยู่

จงบอกเหตุผลกับเพื่อน หรือญาติเสมอ การหายเข้ากลีบเมฆคุณกำลังทำลายตัวเอง และความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

3. ปรับพฤติกรรมสิ้นคิดบางอย่างลง ถ้าแม้คุณจะมีบัญชี รายรับ รายจ่าย หรือคุณจะรู้ และเข้าใจความผิดพลาด

ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณต้องอาศัยความอดทน และความตั้งใจอย่างมาก

4. สำรวจข้อผิ ดพลาดในอดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไขอย่างตรงจุด

ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอดีต เชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน