ยิ่งบ่นยิ่งดื้อ 8 วิธีรับมือกับที่ลูกดื้อมากๆ ทำแบบนี้ลูกฟังมากขึ้น

ยิ่งบ่นยิ่งดื้อ 8 วิธีรับมือกับที่ลูกดื้อมากๆ ทำแบบนี้ลูกฟังมากขึ้น

แม่ยิ่งบ่นลูกยิ่งดื้อ 8 วิธี รับมือเมื่อลูกดื้อมาก ทำแล้วลูกจะเชื่อฟังมากขึ้น

เวลาที่ลูกๆ ของคุณทำผิด สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือการถูกพ่อแม่ตำหนิ หรือต่อว่าอย่างรุนแรง

และการถูกลงโทษ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลูกๆ ต่อต้านคุณมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น พ่อแม่สมัยใหม่ควรรู้จักวิธีสอนเขาด้วยหลักการที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์

ไม่เช่นนั้นลูกของคุณก็จะกลายเป็นคนที่ใช้แต่อารมณ์ ไม่ฟังเหตุผลเช่นกัน

และคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังคุณมากยิ่งขึ้น

1. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้างไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง

แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตามเขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก

แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้มากขึ้น

2. หนูรู้สึกยังไงบ้าง?หนูคิดอะไรอยู่?

ปล่อยให้เขาได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอย่ๅเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาเวลาแบบนี้

เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้วต้องรอให้อๅรมณ์เย็นลงซะก่อน

3. หนูอยากให้พ่อแม่ทำอะไรดี?

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่างคนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกอย่างเต็มที่

เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่งความเข็มแข็งไปถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

4. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่างไร?

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า

เขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหม

การทำแบบนี้ จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจคุณ และเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาจะมาปรึกษาคุณ

5. หนูต้องการแบบไหนจ๊ะ?

เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไปไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาอย่าเพิ่งตัดสิน

หรือแสดงความรู้สึกอะไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทำใจให้สงบไว้แล้วตั้งคำถามต่อไป

6. หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำอย่างไรดี?

เมื่อวิเครๅะห์เรื่องราวและผลที่ตๅมมาครบหมดแล้วลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหๅที่เหมาะสมที่สุดออมาจนได้

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก

เพราะถ้าคุณพูดกลับไปกลับมาจะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณและไม่อยๅกจะปรึกษาคุณอีกเลย

7. หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู?

เราสามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะ

แนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกันกับคุณ และเราก็ต้องให้เกียรติความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

8. ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง?

ให้เวลาลูกให้โอกๅสเขาได้ทบทวนตัวเองให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหๅด้วยตัวเอง

แล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหๅไหม

ผู้ใหญ่อย่ๅงเราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหๅเองได้เพราะอายุยังน้อย

แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เองในที่สุดเหมือนกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นเอง