ยิ้มใช้หนี้กรรม คำสอนดีๆ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ยิ้มใช้หนี้กรรม คำสอนดีๆ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ มรณภาพตั้งแต่ปี 2535 แต่วันนี้เสียงเทศนาของท่านมีแพร่หลายในยูทูปและเป็นคลิปสั้นๆ ในเฟซบุ๊ค ภาษาธรรมของท่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเสียงของหลวงพ่อช่วงหนึ่งเทศนาไว้ ไม่ทราบปี พ.ศ. จะขอถอดเทปมาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรา ทั้งๆ ที่เราทำความดี แต่ผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยที่เร่าร้อน นั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเขาไป ชาตินี้เราไม่ได้ทำเขา ชาติก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืน ก็คืนให้เขาไปตามอัธยาศัย

ใครจะด่าเราก็ “ยิ้ม” เพราะเราได้มีโอกาสใช้หนี้แล้ว ใครจะนินทาเราก็ “ยิ้ม” ใครจะกลั่นแกล้งก็ช่าง ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี ถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีจิตน้อมไปในความเมตตาว่า โอหนอ คนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงโง่อย่างนี้ ถ้าเขาด่าเรา แล้วเราด่าตอบ เขาจะมีความสุขหรือความทุกข์

เราเป็นมิตรกับเขา เขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกัน แต่ถ้าว่าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา ตัวเขาเหล่านั้นจะมีความสุขไหม เขาก็คงจะเป็นทุกข์ เพราะเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขา เขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขา นั่นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเอง

คนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขา แต่เขาคิดว่าคนที่เขาด่าเขาว่าไว้ เขาทำไว้ เขากลั่นแกล้งไว้ จะทำอันตรายกับเขา “คนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข”

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาท ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)

คำเทศนาที่โดนใจคนยุคนั้นถึงคนยุคนี้ ทำให้หลายคนอยากถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อบอกไว้ว่าอย่างนี้ “คนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ..

1. ศิษย์ชั้น 3 พยายามรักษาศีล 5 เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดที่จะทำได้ อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น 3 คือ ศิษย์ขนาดจิ๋ว

2. ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้ มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

3. ศิษย์เอก มีปฏิปทาดังนี้ รักษาศีล 5 ครบถ้วนเป็นปกติ เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่าถ้าต ายไปจากคนชาตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นปกติ”

ที่มา คิดเป็น