ยุคนี้จะรับมืออย่างไร ในการใช้ชีวิต..จะได้ไม่ลำบาก มีกินมีใช้

ยุคนี้จะรับมืออย่างไร ในการใช้ชีวิต..จะได้ไม่ลำบาก มีกินมีใช้

1. ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นแบบเดิมๆ หลีกเลี่ยงการซื้อของนิยมตามกระแส

เช่น การซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกใหม่ๆ หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ โดยที่เครื่องเก่ายังใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

หากของที่มีอยู่ยังใช้งานได้ก็ไม่ควรซื้อใหม่เพื่อเป็นการลดทอนรายจ่าย หากเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เราควรที่จะหารายได้เสริม

เพื่อนำรายได้ส่วนนั้นไปช่วยสำหรับค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยทำให้เรามีรายได้พอกับรายจ่ายนั่นเอง

เพราะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ หากจะใช้จ่ายตามใจชอบ ก็คงจะไม่เหมาะมากนัก แถมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็มีราคาแพงมาก

ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง และหารายได้เพิ่มเติม จึงเป็นวิธีที่ควรทำที่สุด

ซึ่งสำหรับรายได้เสริมนั้น ก็สามารถหได้จากอาชีพเสริมที่ถนัด

เช่น ทำขนมไปขายที่ทำงาน เปิดร้านค้าออนไลน์ รับจ๊อบงานเล็กๆ ช่วงหลังเลิกงาน

หรืองานอะไรก็ได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำ ที่ทำอยู่มากนัก

และไม่หักโหม ร่างกายจนเกินไป เพราะต่อให้ต้องการหารายได้เสริมมากแค่ไหน

แต่สุขภาพร่างกาย ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน

2. พยายามอย่าเป็นหนี้สิน

พยายามลดหนี้ที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ หลีกเลี่ยงการผ่อนชำระหรือบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

การใช้บัตรเครดิตโดยไม่จำเป็น การกู้เงินจากธนาคาร เพื่อมาลงทุน

เพราะจะทำให้คุณเป็นหนี้และยังต้องเสียดอกเบี้ยรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำ แย่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการชำระหนี้สิน ที่เป็นไปได้ยาก

แล้วยังทำให้มีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก เพราะฉะนั้นก็อย่เป็นหนี้สินเป็นอันขาดหรือหากมีหนี้สินทีค้างคาอยู่แล้ว

ก็ควรรีบจัดการปิดยอดให้เร็วที่สุด เพราะหากยิ่งยืดเวลาออกไปนานเท่าไหร่ ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยนานเท่านั้น

3. ให้ความสำคัญกับการออมเงิน

เมื่อเรามีรายได้ที่คิดว่าพอกับรายจ่าย ภายในครอบครัว เราควรออมเงินส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่เรามีความจำเป็น

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนลงไปได้ ในขณะที่เรามีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ซึ่งอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือย่ำ แย่กว่าเดิม

เพราะฉะนั้น เราควรที่จะหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินให้มากที่สุด

4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนไม่วาจะอยู่ในอาชีพใด

ก็สามารถยึดถือวิถีไทยในความพอดี พอประมาณ อย่าฟุ่มเฟือยไร้ประโยชน์

อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดทางสายกลางตามฐานะของตนเองและใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต

ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอบายมุข เพราะสิ่งเหล่านั้นมักจะเป็นตัวสูบเงินของคุณเลยล่ะ

5. ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

เราจำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพราะว่าเศรษฐกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้น จึงต้องอัพเดทข่าวสารต่างๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

ซึ่งในปัจจุบัน มีช่องทางต่างๆ มากมาย ในการรับข่าวสารเหล่านี้ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและรับมือได้ทัน

6. ลดการใช้พลังงานลดการลงทุน

ในขณะที่เศรษฐกิจย่ำ แ ย่ ควรเลือกหาวิธีลด การใช้พลังงาน

เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่าง เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้น้ำมัน

หันมาใช้พลังงานทดแทนเข้ามาแทนที่เป็นต้น หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง

ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำเพื่อจะช่วยให้กิจการของคุณไม่เกิดความเสียหายหรือขาดทุน

7. ติดตามความมั่นคงของแหล่งรายได้

ในเมื่อบริษัทหรือกิจการต่างๆ นั้นอาจมีโอกาสขาดสภาพคล่องหรือปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานได้ตลอดเวลา

ดังนั้น เราควรรีบหางานใหม่หรืองานเสริมรายได้ เพราะถ้าถูกเลิกจ้างงานจะทำให้เราไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอน

แนวทางเหล่านี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการรับมือกับเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ซึ่งหากเรานำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตทางการเงิน

และช่วยสร้างมั่นคงให้กับธุรกิจและสถานภาพทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ก็อย่าลืมจัดการบริหารการเงินให้รอบคอบด้วยนะ