รับมืออย่างไรดี เมื่อลูก “ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง”

รับมืออย่างไรดี เมื่อลูก “ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง”

ลูกขาดความมั่นในตนเอง มักจะมีอาการไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือทำสิ่งใดๆ ที่ท้าทาย เพราะกลัวความล้มเหลว

หรือกลัวทำให้คนอื่นผิดหวัง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวถ่วงในการประสบความสำเร็จในอนาคตของลูกต่อไปเมื่อลูกเป็นเด็ก

ไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความนับถือในตัวเอง พ่อแม่หลายคนคงไม่อยากเห็นลูกเป็นเช่นนั้นแน่นอน เมื่อคุณเห็นว่า

ลูกขาดความเชื่อมั่น คุณต้องหาวิธีดึงความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกออกมาให้ได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เหล่านี้

วิธีช่วยทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง

1. กล่าวคำชื่นชม

คุณควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อลูกทำเรื่องที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดีๆ ทั้งตอนที่อยู่ในบ้าน หรือตอนอยู่กันเยอะๆ ในเครือญาติ

หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ จะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือในตัวเองมากขึ้น

2. ห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาด

การเปรียบเทียบความดีของเด็กแต่ละคนเป็นเรื่องเ ล วร้ายมาก เด็กจะขาดความเชื่อมั่นและการนับถือตัวเองทันที

3. รับรู้ความรู้สึกของลูก

หากลูกของคุณเหมือนมีปัญหาอะไรในใจ คุณควรพร้อมจะรับรู้และพร้อมแชร์ความรู้สึกนั้นๆ กับลูกด้วยค่ะ

4. สอนลูกคิดบวก

พยายามสอนความคิดเชิงบวกให้ลูก ถ้าลูกเชื่อมั่นว่าลูกสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้ หรือเชื่อว่า

ตัวลูกสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็จะทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ค่ะ

5. แสดงความรักให้ลูกเห็นเสมอ

ทำให้ลูกเห็นว่าคุณรักลูกมากแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดี หรือ อาจทำเรื่องผิดพลาด

พยายามทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีคุณอยู่ด้วยเสมอ

6. ช่วยเปิดความคิดความเชื่อมั่นให้กับลูก

เด็กบางคนอาจจะมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ควร หรือไม่สามารถทำให้เป็นไปตามนั้นได้ คุณควรเปิดความคิด

หรือ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแบบใหม่ให้ลูกเดินไปในทางที่ดีขึ้นได้

7. เป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับลูก

ไม่ว่าคุณจะสั่งสอนลูกมากแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับการที่คุณปฏิบัติให้ลูกเห็น คุณควรเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางที่ดีให้กับลูกด้วย