รีบสร้างชีวิต ในวัยที่คุณยังทำงานหนักได้

รีบสร้างชีวิต ในวัยที่คุณยังทำงานหนักได้

หาเงินได้ ไม่สำคัญเท่ากับใช้เงินเป็น ลูกแทบทุกคน โดยเฉพาะลูกคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย

มักถูกสอนกันมาว่า เงินเดือนเดือนแรก ต้องให้พ่อแม่เท่านั้น ให้เขาดีใจ จริงๆ แล้ว พ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงิน

แต่ได้ความสุขใจ เอาไปคุยกับคนอื่นๆ ได้ สามวันแปดวัน เรียกว่าได้หน้านั่นแหละ

คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้น การได้เงินจากลูกทำให้เกิดความสุขใจ เงินที่ลูกให้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจพ่อแม่

ในอีกทางพ่อแม่บางครั้งจะรู้สึกใจหายหากลูกบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่อีกแล้วนะ

ทำงานแล้วรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ พูดง่ายๆ การเลิกขอเงินพ่อแม่นี้เปรียบเสมือนการตัดสายสะดือครั้งที่สอง

หลังจากตัดสายสะดือครั้งแรกเมื่อแรกคลอด ในทางกลับกัน ลูกที่โตแล้ว แต่เงินไม่พอใช้ ยังต้องขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ก็มี

เช่น ลูกบางคนที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะพ่อแม่สั่งไว้ว่าให้ซื่อสัตย์สุจริต

หากเงินไม่พอ อย่าไปโกงแผ่นดินหรือโกงประชาชน ให้มาขอเงินพ่อแม่ใช้แทนแบบนี้ก็มี

ดังนั้นผลการศึกษากลับย้อนแย้งกับสามัญสำนึกโดยทั่วไปที่เราเชื่อกันว่า พ่อแม่จะได้หน้าและมีความสุขเมื่อลูกให้เงินใช้

แต่กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ที่มีฐานะดีอยู่แล้วซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก แต่ลูกหลานยังอยู่อาศัยในชายคาบ้านเดียวกัน

และยังต้องใช้เงินหรือได้เงินจากพ่อแม่เป็นการเกื้อกูลกลับมีความสุขมากกว่า ส่วนหนึ่งคือครอบครัวที่มีฐานะดีมั่นคง

มักจะมีการศึกษาดี และลูกหลานได้เรียนหนังสือดีและทำงานดี แต่ชีวิตเมื่อเริ่มต้นทำงานอาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งทางการเงินมากนัก

ในอีกด้านการที่พ่อแม่ยังแข็งแรงมีรายได้ ทำงานได้ หรือหาเงินได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย

มีความสุขในชีวิตมากอย่างชัดเจน การที่พ่อแม่ซึ่งโดยพื้นฐานของจิตใจต้องการเป็นผู้ให้อยู่แล้วมากกว่าต้องการได้รับ

ทำให้การได้เกื้อกูลทางการเงินกับลูกหลานช่วยให้ชีวิตมีความสุขใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับลูกที่พ่อแม่มีฐานะการเงินดีมั่นคง แต่ตัวเองยังมีฐานะการงานหรือฐานะทางการเงินไม่มั่นคง

ควรต้องสร้างเนื้อสร้างตัว เก็บเงิน ออมเงิน มีวินัยทางการเงิน หาเงินได้ ไม่สำคัญเท่ากับใช้เงินเป็น

และจงวางแผนเกษียณอายุโดยการวางแผนการเงินและการออมให้ดี อย่าต้องให้ตกเป็นภาระแก่ลูกหลานในอนาคตได้

อยากเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขเพราะมีเงินพอที่จะดูแลตัวเองได้ และดูแลลูกหลานได้ด้วยหรือไม่ จะคาดหวังได้อย่างไรว่าลูกหลานจะให้เงินเลี้ยงดู

ถามตัวเองดูว่ามีความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุหรือยัง และจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นภาระกับสังคมและลูกหลาน

หรือในทางกลับกัน แข็งแรง มั่นคง ฐานะการเงินดี พึ่งพาดูแลตนเองได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานได้

ถ้าคุณไม่รีบสร้างชีวิต ในวัยที่คุณทำงานหนักได้ สุดท้ายแล้ว อนาคตก็จะบังคับให้คุณต้องทำงานหนักในวัยที่ไม่ควรสร้างชีวิตแล้ว