รู้แล้วมีสติมากขึ้น 10 ข้อห้ามขอพร ตอนไหว้พระ

รู้แล้วมีสติมากขึ้น

รู้แล้วมีสติมากขึ้น 10 ข้อห้ามขอพร ตอนไหว้พระ

หลายท่านเวลาที่ไปไหว้พระหรือทำบุญ มักจะขอพรให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อหวังให้ชีวิตหน้าที่การงานดีขึ้น ความรู้หรือข้อปฏิบัติเวลาไปไหว้พระขอพร ห้ามขออะไรบ้าง ลองไปอ่านดูกันเลยค่ะ

1. ไม่ขอให้ไร้โรคภัย

ไม่มีทางเป็นไปได้ กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งหนี้บาปเวรกรรม จะให้ไร้โรคภัยเป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้หายจากโรคภัย แล้วใยโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด

2. ไม่ขอให้การงานราบรื่น

เป็นไปไม่ได้ ความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน มากคนก็มากความ เราคิดอย่าง คนอื่นคิดอย่าง หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ยิ่งจะต้องเข้าใจว่า ไม่เจอปัญหา ปัญญาไม่บังเกิด

3. ไม่ขอให้ใจสงบ

ใจอยู่กับเรา จะขอพระให้สงบได้อย่างไร ? อยากให้ใจสงบ ต้องรู้ปล่อยวางด้วยตนเอง

4. ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว

คนเราเกิดมาตามบุญทำกรรมแต่ง หากทุกคนขออย่างนี้ แล้วพระก็ให้ มิใช่ว่าพระก็เลือกที่รักมักที่ชังหรอกหรือ ? เบื้องบนทรงยุติธรรม ขอเพียงลงแรงลงใจทำ ผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับ

5. ไม่ขอให้ไร้มารผจญ

ผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากปราศจากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จพุทธะได้อย่างไร ? ดังคำกล่าวที่ว่า มารไม่มี บารมีไม่เกิด เจอมารผจญครั้งหนึ่ง ก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง

6. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ

คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญ สมหวังหรือผิดหวัง ทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม

7. ไม่ขอชื่อเสียงลาภยศ

พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ ล้วนละทิ้งชื่อเสียงลาภยศ ในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนา แล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างไร คนที่ขอแล้วได้ นั่นเป็นเพราะบุญเก่า แต่ชื่อเสียงลาภยศ ทำให้ผู้บำเพ็ญดี กลับดีแตกก็มากมาย

8. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณ

ทำบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉา ทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เพื่อขจัดความตระหนี่ในจิตใจให้หมดไป เพื่อลบล้างหนี้บาปเวรกรรม

9. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรม

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม ถูกคนอื่นเอาเปรียบ ถูกคนอื่นใส่ร้าย ถูกคนอื่นรังแก

ก็เพราะเราเคยทำกับเขาไว้ในอดีตชาติ ชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขา เจอความอยุติธรรมครั้งหนึ่ง ก็ชำระกันไปครั้งหนึ่ง

เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม อย่าได้ปรักปรำโทษกล่าว หรือแช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้าม มิเช่นนั้น ก็จะผูกกันต่อไป ให้อโหสิกรรมต่อกัน กรรมส่วนนี้ย่อมคลายได้เอง

10. ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์

หากขอแล้วพระท่านให้ โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวย หากจะขอ จงขอให้ตนและผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดดีชั่ว ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรรพชีวิต

อย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดี เอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ ที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

ต่อไปเวลาไปไหว้พระหรือขอพร ก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การไหว้พระทำบุญ เป็นเรื่องความเชื่อ ที่ทำเพื่อความสบายใจ หากเราทำแล้วสบายใจก็เพียงพอแล้ว

ที่มา kaijeaw