ลักษณะของลูก ที่เกิดมามีบุญวาสนา

1. มาแทนคุณ

ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกันมา ด้วยพระคุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ลูกกตัญญู

เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทำอะไรเสียหาย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

2. มาล้างแค้น

ด้วยกรรมในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผลาญ

ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ลูกทรพี เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา

เจ้ากรรม นายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้าน ในตระกูล แล้วจะทำอย่างไรดี

ดังนั้น อย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่ าแกงกัน เพราะต่างคน ต่างก็รักตัวกลัวจากกันเช่นกัน

3. มาทวงหนี้

ชาติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็นหนี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน หนี้ที่ว่าคือหนี้เงิน ไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืน

หากเป็นหนี้กันน้อย เกิดมาให้ดูแลปีสองปี เขาก็จากไป เราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมดเขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน

เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่ จนจบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา

เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป หากเป็นหนี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพ เหมือนที่เราเคยพบเห็น

เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา

แต่ก็หล่อเลี้ยงกาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณ

บุตรประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้

มิใช่เพียงลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้างทั้งหลาย

4. มาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง

เขาเป็นหนี้บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้ จึงต้องทำงานหาเงิน เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา

แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นหนี้บิดามารดามากน้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดี

แล้วจะแก้ไขอย่างไร หากเรา และลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมาตั้งแต่ปางก่อนแล้ว

คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม

เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปรกรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมดีได้ ย่อมคลายความจองจำ คับแค้นใจ ให้สลายคลายลงได้