วิธีขอขมา เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตพ้นทุกข์ พ้นภัยทั้งปวง

วิธีขอขมา

วิธีขอขมา เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตพ้นทุกข์ พ้นภัยทั้งปวง

ด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธ ทุกคนจะมีเทวดาประจำตัว ในบางครั้งหากเราทำผิดอะไร เราก็ควรทำการขอขมาเทวดาประจำตัวด้วย

โดยในวันนี้ เราจะมาบอกวิธีการบูชาที่ถูกต้อง ซึ่งบอกเลยว่า จะส่งผลให้ชีวิตคุณ พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง สามารถทำได้หลังจากตักบาตรถวายสังฆทาน

โดยการเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำมาจรดบริเวณคิ้ว จากนั้นก็กล่าวคำอธิษฐานและตั้งจิต ท่องตามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า..(ชื่อ-สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ สาธุ..

หมายเหตุ

– การกรวดน้ำลงดิน กุศลนั้นเรียกว่า การกวาดแห้ง ซึ่งใช้เพียงแค่กะนิทานจิตสำหรับผู้ที่มีบารมียังไม่มากพอ

– การขอฝากพระบารมีของพระแม่คงคา พระแม่ธรณี ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

– ระหว่างการท่องคำกรวดน้ำ ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะไหลน้อยหรือมากเพียงใด ก็ต้องหมดพร้อมกันกับคำพูดสุดท้าย ต้องไม่หลงเหลือจากขวดอย่างเด็ดขาด

ที่มา siamtodaynews