สอนลูกแบบนี้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ (โตมาชีวิตดี)

สอนลูกแบบนี้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ (โตมาชีวิตดี)

1. เรื่องเรียนอย่ากดดันลูก

อย่ากดกันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่น คือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. สั่งสอนด้วยความเมตตา

ดุฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก“สังคมสั่งสอน”

3. อย่าเอาเวลาไปทุ่มตามหาผู้ชาย

ขาดสามีเราอยู่ได้แต่ลูกขาดแม่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่มตามล่ายื้อผู้ชายที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว

4. อย่าทนเพื่อครอบครัวสมบูรณ์

การเลือกทนเพื่อ“ครอบครัวสมบูรณ์” ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วยการ

5. ครอบครัวสมบูรณ์

สอนลูกสาวว่าไม่ต้องเก่งแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อย่าเอาเปรียบผู้หญิง

ในโลกแห่งความจริง ทุกเพศควร “ครอบครัวสมบูรณ์” อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศอะไร

6. ไม่แต่งงานไม่ใช่เรื่องน่าอาย

ลูกสาวไม่แต่งงานไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7. เป็นคนมีสำนึกดี

ลูกชายเป็นเพศทางเลือกไม่ใช่ เรื่องต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่า เรื่องเพศสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

8. ความกตัญญู

การสอนเรื่องความกตัญญูเราต้องทำให้ลูกดูไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

9. อย่าทุ่มความหวังเราไปที่ลูก

อย่าเอาความหวังของเราทุ่มไว้ บนไหล่ลูกความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก

คือให้เขาดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. หัวใจลูกคือความภูมิใจของพ่อแม่

ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อเก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจของลูกรักพ่อแม่ ไม่น้อยกว่า ลูกบ้านไหน เท่านี้ ก็ภูมิใจได้แล้ว