สัจธรรมของชีวิต นานมากแล้วถึงเข้าใจ

สัจธรรมของชีวิต นานมากแล้วถึงเข้าใจ

1. หลายปีมานี้ เริ่มรู้สึกมีความเข้าใจว่า เมื่ออายุมากขึ้น ญาติผู้ใหญ่

ผู้คนที่สนิทคุ้นเคย เริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกได้ว่าชีวิตทั้งหลายล้วนอนิจจัง

2. หลายปีมานี้ เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ไม่ว่า

จะเสียดาย หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ

3. หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า ความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์

นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทางสายเ ลื อ ดแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสัมพันธภาพทางจิตใจ ที่จริงใจต่อกัน

4. หลายปีมานี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอยากได้ในอดีต

แม้วันนี้จะได้มาแล้ว ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราอีกต่อไป

5. หลายปีมานี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้องทำดีกับผู้อื่นแล้ว

เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเรา ให้มากขึ้นเท่าทวีคูณ

6. หลายปีมานี้ เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน

7. หลายปีมานี้ เริ่มรู้ซึ้ง นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลก

ที่จะคอยอนุเคราะห์ โอบอุ้ม และให้อภัยเรา เหมือนเช่นที่ท่านทั้งสองให้กับเรา อย่างไม่มีเงื่อนไข

8. หลายปีมานี้ เริ่มรู้และเข้าใจว่า ความประมาทอาจจะนำมาซึ่ง

อุบัติเหตุการบาดเจ็บ และความทุกข์ทรมาน ต่อร่างกาย อย่างไม่คาดฝัน

9. หลายปีมานี้ เราเปลี่ยนไปมาก สามารถอดทนแบกรับความทุกข์

ในหลากหลายรูปแบบ มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชรที่สามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะ

10. หลายปีมานี้ เริ่มสำนึก ไม่ดึงดันยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคย

หลายสิ่งที่เคยยึดมั่น เริ่มคลายความถือมั่นอย่างที่เคยเป็น