สำหรับคนบางคน ควรอยู่แค่ในใจ เท่านั้น ดีกว่าให้อยู่ในชีวิตจริง

สำหรับคนบางคน ควรอยู่แค่ในใจ เท่านั้น ดีกว่าให้อยู่ในชีวิตจริง

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้

ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า มันสวยดี โตขึ้นจึงรู้ว่าเปลือกหอย จะสวยงามและมีคุณค่าก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย

และฉากหลังเป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง ก็คงเหมือนคนบางคน

ให้อยู่ในใจดีแล้ว อย่าอยู่ในชีวิตจริงเลย หากการได้ครอบครองเป็นเจ้าของกันแล้วมันอึดอัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไป ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเอง

มันอาจจะดีกว่าเนอะ เค้าตื่นก่อนเรา เวลาเขาจึงมีมากกว่า เขาทำมากกว่าเรา

เขาจึงได้ผลตอบแทนมากกว่า เขารับผิดชอบมากกว่าเรา ตำแหน่งเขาจึงสูงกว่า

เขาพยายามมากว่าเรา ความสำเร็จของเขาถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมาย

แท้จริงชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะ ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก โลกจ่ายผลตอบแทน

ตามความสามารถตามความพยายาม ทำมากกว่าก็ต้องได้มากกว่า

ให้คิดไว้แค่นี้ คุณค่าลูกปัดพลาสติก จะเห็นสีสันได้ทันที

แต่กลับไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ ส่วนเพชรหรือพลอย ไม่ได้งดงามแต่แรก

เพราะต้องผ่านสายตา ของผู้ชำนาญ และทนผ่านการเจียระไนก่อน

จึงจะเปล่งประกายออกมา ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นได้ง่าย

เพราะหลายคนมักเลือกที่จะมองภายนอกที่สวยงามก่อน แต่หากสามารถ

ยืนหยัดมุ่งมั่น ที่จะรักษาความดี ไม่ดูแค่เปลือกนอก สุดท้ายจึงจะเป็นผู้ที่งดงามและมีคุณค่าอย่างแท้จริง