สิ่งที่เชื่อมาตลอด ในชีวิตคือ…กตัญญูกับพ่อแม่ แล้วชีวิตเราจะได้ดี

สิ่งที่เชื่อมาตลอด ในชีวิตคือ…กตัญญูกับพ่อแม่ แล้วชีวิตเราจะได้ดี

คนที่กตัญญูกับพ่อแม่ ย่อมไม่มีวันตกต่ำ มักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เชื่อได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีบิดามารดาอยู่ในใจ

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม จะสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้ด้วยใจที่กตัญญู

ในเวลาที่เรานั้นอยู่ในช่วงขณะที่คับขันควรจะถึงอันตราย สิ่งที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนั้น

เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริง ทุกสิ่งทุกอย่างควรทำด้วยใจ

พ่อแม่เป็นพรหมของลูก เพราะเหตุที่มีพรหมธรรม 4 ประการได้แก่

1. มีเมตตา คือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด

2. มีความกรุณา คือหวั่นใจในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง

3. มีมุทิตา คือเมื่อลูกมีความสุขสบาย ก็มีความปลาบปลื้มยินดีด้วยความจริงใจ

4. มีอุเบกขา คือเมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว

ก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวลูกจนเกินงาม และหากลูกผิดพลาด

ก็ไม่ซ้ำเติม แต่กลับคอยเป็นที่ปรึกษา ให้เมื่อลูกต้องการ

พ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกของลูก เพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูก

มาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอื่นๆ พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก

เพราะสั่งสอนอบรม คำพูดและกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่นๆ เราโชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่ ตอบแทนบุญคุณท่าน