สุขอันเรียบง่าย คือ สุขอยู่กับปัจจุบัน ไม่เพ้อฝันถึงอนาคต

สุขอันเรียบง่าย

สุขอันเรียบง่าย คือ สุขอยู่กับปัจจุบัน ไม่เพ้อฝันถึงอนาคต

จงซาบซึ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะสรวงสวรรค์แห่งความสุขในจิตใจ ยามนี้ไม่ใช่อยู่ในอนาคตที่ฟุ้งฝันว่า จะได้ จะเป็น

หากใจท่องเที่ยวไปไกลในความฝัน ว่าจะได้ความสุขในวันข้างหน้า อยู่ในวันนี้ด้วยย่างก้าวที่เอือมระอา มีแต่อุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟัน

จงดูทุกอย่างในชีวิตค่อย ๆ งอกงามไปเรื่อย ๆ ตามวิถีของมัน ถ้าเธอไม่ทำให้มันยุ่งยาก มีสัมพันธภาพมากมายที่งอกงาม เพียงแต่ต้องรู้จักดื่มดำ

เก็บเกี่ยวความหอมหวานในปัจจุบัน ดูดซับไว้อย่างเงียบ ๆ ไม่ต้องฝันไกลนัก ก็จักได้ความสุขอันเรียบง่าย ซึ่งอยู่ในขณะนี้

จงเข้าใจจิตใจตนเองที่มีความยึดกับความต้องการอันใด ที่แฝงเร้นอยู่ภายใน จึงทำให้เกิดความฝันใฝ่ “ความอยาก” นั่นเอง ที่ทำให้ย่างก้าวมีอุปสรรค

แม้แต่ความอยากทำดี อยากพ้นทุกข์ อยากมีความสุข ทุกความอยากจะแฝงเร้นบีบเค้น สร้างความกังวลไว้ ต้องกลับมามีสติอยู่กับจิตใจในปัจจุบัน

จะพบกับความสุขที่แท้อยู่ในนั้น จงหยุดการส่งจิตออกไปนอกใจ แต่กลับมาดู-รู้ไว้ภายใน จะได้เข้าใจเหตุปัจจัยของสุข-ทุกข์อย่างแจ่มชัด

อุปสรรค ก้าวแห่งความยากลำบากจะหายไป ขอให้เธอจงกลับมาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ ละความฟุ้งฝันเสีย ดูทุกสิ่งอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่กังวลอยากให้เป็นดั่งใจที่ใฝ่ฝันปรารถนา

เมฆหมอกในท้องฟ้า ในหัวใจจะค่อย ๆ สลายไป เปิดเผยแสงสว่างแห่งปัญญาภายในให้ฉายฉาน คลี่คลายเห็นทางออก ดังที่มันควรจะเป็นในที่สุด

ที่มา เรื่องดี ๆ มีข้อคิด