สุดยอดคนสู้ชีวิต จบแค่ ป.5 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จนกลายเป็นเศรษฐีพันล้าน

สุดยอดคนสู้ชีวิต จบแค่ ป.5 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จนกลายเป็นเศรษฐีพันล้าน

เพราะพ่อแม่ไม่มีเงิน ผมจึงเริ่มหันมารับซื้อมะพร้าวส่งโรงงาน ผมไม่มีรถยนต์จึงเหมารถเพื่อนบ้านไปซื้อ

จนผู้ใจบุญที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตมะพร้าว ซื้อรถให้ผ่อนต่อ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ต่อมาผมได้ชวนเพื่อบ้านปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเชื่อ เนื่องจากผมมีความรู้น้อย

ผมจึงกว้านซื้อที่ดินเพื่อปลูกมะพร้าว จนมีเป็นพันไร่ พร้อมตั้งโรงงานเป็นของตัวเอง

ผมใช้ความรู้เท่าที่มีค่อยๆ พัฒนาจนมีสวนมะพร้าวจำนวนมาก ตอนนี้มะพร้าวในเมืองไทยขาดแคลนมาก

ต้องหันไปซื้อมะพร้าวมาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการปลูกมะพร้าวจึงมีโอกาสในการขายที่ได้กำไรขึ้นมา

อาชีพไหนๆ ถ้าขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ก็จะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านได้

อยากรวยต้องขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

สังคมไทยในยุคอดีตนั้นไม่ต้องดิ้นรนขยันทำมาหากินมากแต่ก็มีกิน

เนื่องจากน้ำท่าในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องทำงานก็ไม่อด ไม่ยาก เพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

หิวข้าวเราก็เพียงหุงข้าว จับปลาในบ่อในนา อยากมีเสื้อผ้าใส่ ก็เพียงทอเส้นใย อยากกินผัก กินปู กินหอย

ก็สามารถหาได้ตามหัวไร่ ปลายนา ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็น อีกทั้งในสมัยก่อน เงินยังไม่มีบทบาทในสังคมมากนัก

คนจึงไม่ต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงิน ซึ่งแตกต่างอย่างมาก หากเปรียบกับคนในยุคปัจจุบัน

หากจะพูดว่าคนสมัยก่อนนั้นขี้เกียจ ก็ไม่ใช่ เพราะถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ร่ำรวย

แต่พวกเขาก็ต้องทำงานตามหน้าที่ทุกเมื่อเชื่อวัน พ่อต้องออกจากบ้านเพื่อทำไร่ ทำนา

แม่อยู่บ้านเฝ้าเรือน เพื่อคอยดูแลหุงหาอาหาร ทำความสะอาดบ้านให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน

ซึ่งงานเหล่านี้ในปัจจุบันสามารถตีค่าเป็นค่าจ้าง เป็นตัวเงินได้ พอช่วงสมัยที่คนจีนอพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

ด้วยความยากจนข้นแค้นของชาวจีนในเมืองจีนที่พวกเขาเคยประสบพบเจอมา

เมื่อมาถึงเมืองไทย และได้มีโอกาสทำงานเพื่อแลกเงิน คนจีนเหล่านั้นมีความอดทนสูง

เพราะเคยผ่านความลำบากมามาก มีความขยันขันแข็ง เนื่องจากเมืองไทยให้โอกาสกับคนทุกเชื้อชาติ

คนจีนสามารถบุกเบิกฝ่าฟันจากที่เคยมีฐานะเป็นเพียงผู้อพยพ เป็นเจ๊กต่างถิ่นที่มาอาศัยแผ่นดินไทย

แต่ด้วยอาศัยความขยัน อดทน สู้งาน ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นไปสู่ความรวย กลายเป็นเจ้าสัว

กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีกันอย่างมากหน้าหลายตา ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจผู้มีธรรมาภิบาล

ก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูง ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร

หากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน จะต้องพาตัวเองเข้าหางาน

อย่านั่งคอยให้งานมาหาตัวเรา เพราะงานคือทุกอย่างของชีวิตที่เราต้องพากเพียรและพยายามทำตลอดไป

พลังกายในวัยหนุ่มมีเหลือเฟือ ควรใช้ให้คุ้มค่า เกิดเป็นคนต้องใช้ชีวิตคุ้มค่าต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม

อย่าให้มีช่วงเวลาใดที่ต้องรู้สึกเสียดายที่ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์

มอง ฟัง คิด ถาม พื้นฐานของการเรียนรู้ พื้นฐานที่ดีของการเรียนรู้ต้องอาศัยทั้งการมอง ฟัง คิด ถาม

ประกอบกัน อย่าเพียงแต่มอง ฟัง หรือถามแล้วนำมาใช้โดยไม่มีการไตร่ตรองหาเหตุผลเสียก่อน

หลายแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทำงานของดร.เทียมชี้ให้เห็นว่า หากอยากจะประสบความสำเร็จ

อยากจะร่ำรวย จะต้องมีหลายองค์ประกอบ ทั้งขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ฉลาด เรียนรู้

ซึ่งหากคุณสามารถทำให้ตนเองมีองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ได้

เชื่อได้เลยว่าคุณเองจะกลายเป็นคนรวยหรือประสบความสำเร็จได้อย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอน