หากคุณกำลังแบกภาระมากมาย (อ่านเพื่อเพิ่มกำลังใจ)

หากคุณกำลังแบกภาระมากมาย (อ่านเพื่อเพิ่มกำลังใจ)

หลายๆ คนที่กำลังเหนื่อยล้า มองทางข้างหน้าแล้วไม่มั่นใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า

บทความนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ อยากคุณลองนึกภาพที่คุณกำลังลากรถคันหนึ่ง

ที่มีพ่อแม่ลูกเมียเต็มคันรถ คุณเหนื่อยกับภาระอะไรบ้าง คุณรู้สึกอย่างไร บนรถมีพ่อแม่และลูก เบื้องหลังมีภรรยา

หากคุณไม่ระวัง เกิดหกล้มขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้น ต่อให้คุณจะไม่มีค่า ในสายตาใคร

แต่คุณ คือ ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว เป็นผู้ชายต้องรู้จักแบกรับหน้าที่

เป็นผู้หญิง..ต้องรู้จักรับผิดชอบครอบครัว ที่ผู้ชายเหนื่อย ก็เพราะผู้หญิง ที่อยู่ข้างหลังไม่ยอมค้ำจุน

ที่ผู้หญิงเหนื่อย ก็เพราะผู้ชาย ที่อยู่ข้างหน้าไม่ยอมออกแรงลากรถ

ที่พ่อแม่เหนื่อย ก็เพราะลูก ไม่เอาความ ที่ลูกเหนื่อย ก็เพราะบ้าน ไม่เป็นบ้าน

อย่าผ่อนแรงของตน จนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก ทุกคนมีหน้าที่ จงรับผิดชอบในหน้าที่

ทุกสถานะต้องมีตัวตน มิใช่เพียงแค่นาม ให้เรียกขานเท่านั้น

จงให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัว และจงเหลียวดูคนข้างกาย ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณ

โบราณจีนกล่าวไว้ว่า “ชนะอย่าจองหอง ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว” เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด

คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า “อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหอง จนมองไม่เห็นหัวใครๆ

และอย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด”

แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่าง อาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้

สวนดอกไม้สวยงาม เพราะหลากพฤกษา ใช่งาม เพราะดอกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน ถ้าคุณเก่ง จงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ ซึ่งกันและกัน