อนาคต มีไว้เตรียมใจ ปัจจุบันมีไว้ใส่ใจ

อนาคต มีไว้เตรียมใจ ปัจจุบันมีไว้ใส่ใจ

เรื่องดีๆ ในวันหน้า มักมีรากฐาน จากวันนี้คุณต้องผ่านเรื่องที่ไม่ดี

ด้วยความพยายามทำให้มันลงเอยดี ชีวิตที่คุ้มที่สุด คือชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันดีๆ อยู่ในใจมากที่สุด

ไม่ปล่อยให้ใจกําอดีตเน่าๆ ตลอดจนอนาคตเสียๆ ไว้อย่างสูญเปล่า

อย่าตอกย้ำซ้ำเติมตัวเอง กับความผิดพลาดในอดีต

แต่ให้หมั่นถามตัวเองว่าบทเรียนที่ผ่านมาสอนอะไร

ให้เราได้ฉลาดขึ้นได้ในปัจจุบัน หน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์

ไม่ได้อยู่ที่ การเสียดายอดีต ไม่ได้อยู่ที่ การอยากย้อนกลับไป

เปลี่ยนแปลงอะไรๆ ที่ผ่านมาแล้ว แต่อยู่ที่การเห็นค่าของปัจจุบัน

ซึ่งยังอยู่ในมือ อยู่ในการตัดสินใจว่า จะเลือกก่อกรรมอันใด

อดีต มีไว้สอนใจ อนาคต มีไว้เตรียมใจ ปัจจุบัน มีไว้ใส่ใจ

ความสุข ณ ปัจจุบัน ความอัศจรรย์ของชีวิต ก็คือทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมา

มันเป็นวันใหม่เสมอ ทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมา มันเป็นการเริ่มชีวิตใหม่เสมอ

ไม่ว่า ชีวิตจะมีบททดสอบมากมายเพียงใด ไม่ว่า ผู้คนจะเข้าใจผิดคุณมากมายแค่ไหน

ช่างมัน เพราะหากคุณดีจริง ก็เปรียบดั่ง ดอกไม้ที่เบ่งบาน ไม่ต้องเรียกร้อง ผีเสื้อย่อมบินมาตอมเอง

เกลียดชัง ชมชอบ จากความรู้สึกเกลียดชังคนๆ หนึ่ง กลายมาเป็นความรู้สึก ชมชอบ

อาจเป็นเพราะเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ที่ทำให้คุณรู้จักคนๆ นี้ อย่างแท้จริง

จากความรู้สึกชมชอบคนๆ หนึ่ง กลายมาเป็นความรู้สึก เกลียดชัง

ก็อาจเป็นเพราะเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ที่ทำให้คุณได้รู้จักคนๆ นี้ อย่างแท้จริง เช่นกัน