อย่าทำงานในบริษัทของเพื่อนหรือญาติ เพราะสุดท้ายคุณจะหมางใจกัน

อย่าทำงานในบริษัทของเพื่อนหรือญาติ เพราะสุดท้ายคุณจะหมางใจกัน

วิธีทำลายมิตรภาพของเพื่อน และญาติมิตรก็คือการร่วมหุ้นทำธุรกิจ

หรือทำงานในบริษัทห้างร้านของเพื่อนหรือญาติ เพราะสุดท้ายคุณจะหมางใจกัน

ด้วยสาเหตุของเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง จำไว้เถิดว่า ยามอับจนทุกคนจะเห็นใจกัน

ยามรุ่งเรืองทุกคนจะเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง

หากอยากรักษามิตรภาพระหว่างเพื่อนและญาติมิตรไว้ อย่าร่วมหุ้นหรือทำธุรกิจและค้าขายร่วมกัน

อย่าคิดว่านิสัยแย่ๆ ตอนเป็นเด็ก พอโตมาก็เปลี่ยนได้

นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเอามากๆ เพราะ 99% เมื่อโตมา นิสัยแย่ๆ เหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

และนิสัยแย่ๆ เหล่านี้นี่แหละ ที่กลายเป็นตัวถ่วงความเจริญของคุณ

มันจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเช่นนั้น เข้ามาหาคุณ มันจะกำหนดคู่ชีวิต

กำหนดหน้าที่การงาน และสุดท้ายกำหนดชะตาชีวิตของคุณให้เป็นไปอย่างนั้น

ในความเป็นมนุษย์ (ผู้มีใจสูง) ต้องเป็นคนดี แต่การเป็นคนดี ไม่ได้หมายความว่าต้องอ่อนแอเสมอไป

เพราะคำว่าคนดีของคนทั่วไป คือคนที่รังแกได้ง่าย

ฉะนั้น จงเป็นคนดีที่ไม่หน่อมแน้ม ในความอ่อนโยน

มีความแกร่งอยู่ภายใน ในความแกร่งแฝงความอ่อนโยน จงเป็นคนดีที่กล้าแกร่ง

ก่อนที่คุณยังไม่รู้จักใครดี อย่าเพิ่งด่วนสรุปเขาคนนั้น

และต่อให้คุณรู้จักใครคนนั้นเป็นอย่างดี ก็ยิ่งไม่ควรสรุปเขาไปใหญ่

เพราะคนเรามีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สลับซับซ้อน สิ่งที่คุณได้ยินและได้เห็นนั้น

อาจเป็นส่วนหนึ่งเพียงฉากหน้าเท่านั้น รู้จักเปิดใจคบใคร แต่ไม่เทใจให้จนไม่เผื่อไว้สำหรับความผิดหวัง

ไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จ (จงท่องเป็นคาถาให้ขึ้นใจ) คนที่พูดปลุกเร้าคุณ

ว่าทางแห่งความสำเร็จมีทางลัดซ่อนอยู่ เขาพูดถูกของเขา แต่หากคุณต้องการความสำเร็จ คุณต้องลงมือทำ