อานิสงส์ใหญ่ ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน หลายคนอาจยังไม่รู้

อานิสงส์ใหญ่

อานิสงส์ใหญ่ ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน หลายคนอาจยังไม่รู้

หลาย ๆ คนคงทราบว่า การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่างต่ำห้ารูป ให้พระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินผ้าป่า ต่อเนื่องกันอย่างน้อยสามปี

การร่วมเป็นเจ้าภาพมิได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธาน สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้

จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ก็นับว่าร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้บุญทั้งนั้น และคำว่าการทอดกฐิน ก็นับว่าเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งเลยล่ะ

คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้ นับแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์

เพราะงั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ แต่หากใครจะได้บุญมาก น้อยนั้น มันก็คงต้องดูที่ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ในเรื่องของเงินบริสุทธิ์ เจตนา ความพยายาม ซึ่งก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนไป

เมื่อก่อน ในพุทธกาลมีตัวอย่างมากมาย ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมากมาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า คนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือร่วมการทอดกฐินหนึ่งครั้งก็ดี

จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ ก็คือตามลำดับอานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินเลย และยังมีอีกมากมาย ดังต่อไปนี้

1. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของใครต่อใคร

2. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ที่น่าเคารพนับถือตลอดไป

3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ เข้าถึงธรรมโดยง่าย

4. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก และประสบความสำเร็จในทุกเรื่องได้โดยง่าย

5. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใสอยู่เสมอ

6. ได้ชื่อว่า เป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้า

ท่านจงคิดดูเอาเองนะ ว่าหากร่วมทอดกฐินสามปีต่อเนื่องกัน บุญนั้นจะมากแค่ไหน ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้เน้นในเรื่องนี้มาก

ที่มา sanook