เกิดเป็นผู้หญิง ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

เกิดเป็นผู้หญิง ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้

1. เป็นนักคิด

ข้อดีของผู้หญิง ที่ชอบคิดเน้นรายละเอียด มีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสาร จะทำให้สมองของเรามีการพัฒนามากขึ้นคะ

2. ฝึกเป็นนักวางแผน

กำหนดเส้นทางในการดำเนินชีวิตของตัวเองให้ได้ แล้วทำตามแบบแผนของตัวเอง

3. เป็นผู้นำ

ผู้หญิงก็ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีได้ ด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ อยู่เสมอ

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ อย่างมีเหตุผลและ จิตใจต้องแข็งแกร่ง สามารถยืดหยุ่นได้ในบางครั้งคะ

4.เป็นช่าง

เช็ค งานต่างๆ หรือ อุปกรณ์ พัง ในบ้าน บางอย่างเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกช่าง

ควรมีพื้นฐานอยู่บ้าง ก็ดีนะคะ สวยๆ อย่างเราก็ต้องทำเองได้. ประหยัดเงินด้วยคะ

5. เป็นนักประดิษฐ์

ของบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดคะ

เช่นการ ประดิษฐ์ กล่องใส่ของ เล็กๆ น้อยๆ หรือ งาน DIY. ที่สามารถทำไว้ใช้เองได้คะ

6. เป็นที่ปรึกษาของตนเอง

คือ การคุยกับตัวเอง บ้างในบางครั้ง ไม่ถือว่า บ้านะคะ เป็นการปรึกษาที่เราต้องคิดทบทวนให้ดีว่า

สิ่งที่จะพูดออกไปมีประโยชน์ดีแค่ไหนแก่ผู้ฟังเพราะการปรึกษาคนอื่น คำตอบในบ้างครั้ง ก็อาจจะไม่ถูกใจเราคะ

7. เป็นมวย

จะเป็นเพศที่อ่อนแอต่อไปไม่ได้นะคะ ภัยมีอยู่รอบด้าน อย่าไปเดินในยามวิกาลนะคะ

ถ้าไม่จำเป็น จะต้องฝึกต่อสู้และป้องกันตัวเองให้ได้ อาจจะเรียนรู้เทคนิคป้องกันตัวบ้าง สักเล็กน้อย ก็ยังดีคะ

8. เป็นคนขับรถ

ไม่ต้องรอให้ใครไปรับไปส่งอีกแล้วคะ อยากไปไหนทำอะไรก็ได้สบายๆ

เดี่ยวนี้โรงเรียนสอนขับรถที่น่าสนใจให้เลือกเรียนเยอะเลยคะ

9. เป็นพ่อของลูก

หมายถึง ผู้หญิง เก่งๆ สมัยนี้มีเยอะมาก สามารถเลี้ยงดูลูกได้

การเลี้ยงลูกคนเดียวก็ทำให้ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่อย่างสมดุลและมีความสุข

10. เป็นที่รักของตนเอง

“ความรักเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าความรัก” ก็คือตัวเราเองคะ

รักตนเองให้เป็น แล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในแบบของคุณนะคะ

“มีอีกหลายอย่างที่คุณผู้หญิงจะเป็นได้ เก่งๆ อย่างเราทำได้อยู่แล้วคะ”