เขียนไว้ดีมาก “ต่อให้เราจน” ก็อยากไปเอาเปรียบ อย่าไปโกงเขา

เขียนไว้ดีมาก “ต่อให้เราจน” ก็อยากไปเอาเปรียบ อย่าไปโกงเขา

ต่อให้รวยแค่ไหน ก็อย่าดูถูกคนอื่น ต่อให้จนแค่ไหนก็อย่าโกงเขากิน

ข้อคิดดีดี ที่สะท้อนสังคมอำนาจ และวาสนาในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคน

แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้รักษาเอาไว้ได้ คนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน

มีทั้งเกิดมา มีเงินทองมากมาย บางคนก็เกิดมาโดยที่ไม่มีอะไรเลย

แต่สิ่งที่หลายคนล้วนเกิดมาแล้ว มีเท่ากันคือ ความคิด ต่อให้รวยแค่ไหน ก็อย่า ดูถูกคนอื่น

ต่อให้จนแค่ไหน ก็อย่า โกงเขากิน ต่อให้จน เป็นหนี้ก็ต้อง หาทางจ่ายคืน

ต่อให้รวย ก็อย่าได้ข่มเหง ผู้คนเหมือนไร้ซึ่งมโนธรรม ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดี

ต่อให้ทุกข์ ก็อย่าทิ้งคุณธรรม ต่อให้ใครหลอกใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็น ต้องป่าวประกาศ

ต่อให้ใครดูแคลน รู้อยู่แก่ใจก็พอ ไม่จำเป็นต้องโกรธ ต่อคนที่มีพระคุณ

รู้ระลึกอยู่ในใจ อย่าเนรคุณ ต่อคนที่ทำตัวน่าเคารพนับถือ รู้ยกย่องอยู่ในใจ อย่าทำลาย

อยู่กับมิตร จริงใจให้กันมากหน่อย อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ความอิจฉา ลดให้มากหน่อย

อยู่กับเจ้านาย เพิ่มความเคารพ ลดการประจบสอพลอ

อยู่กับลูกน้อง เพิ่มการชี้แนะ ลดการดูถูกดูแคลน ยามปกติต้องรู้อดทนและมีความจริงใจ

เมื่อใดที่เจออุปสรรค จึงมีคนอยากยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือ

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อย่าทิ้งมโนธรรม ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อย่าทิ้งความมุ่งมั่น

ต่อให้จน ก็อย่าเป็น มิจฉาชีพ ต่อให้ยาก ก็อย่าขายเพื่อน

ต่อให้ทุกข์ ก็อย่าทำผิดกฏหมาย ต่อให้เหนื่อย ก็อย่าผลัก ปัดภาระหน้าที่

มีวาสนาอย่าเสพสิ้น เสพสิ้นทุกข์เกิด มีอำนาจ อย่าใช้หมด หมดอำนาจจะถูกเอาคืน

วาสนาคงอยู่ เพราะรู้ถนอม รักษาอำนาจคงอยู่เพราะรู้อ่อนน้อม

อำนาจและวาสนาในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้รักษาเกิดง่ายคงไว้ยาก

หากสิ้นความดี เป็นคนได้เพราะใจสูง อย่าทำอะไร ที่ต้องละอายแก่ใจ

ตอนนี้ไม่ละอาย วันหนึ่งจะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิต