เคล็ดลับสอนลูกหลาน..แบบคนจีน ให้เป็นคนมีอนาคตดี ฐานะมั่งคั่ง

เคล็ดลับสอนลูกหลาน..แบบคนจีน ให้เป็นคนมีอนาคตดี ฐานะมั่งคั่ง

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ในการกำหนดลักษณะนิสัย

และการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว

ก็มักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมา นอกจากนี้ แต่ละประเทศ

ก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

วันนี้ เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีน ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน

นอกจากขยันแล้ว ยังสอนให้ประหยัด อดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้าน

จึงทำให้สร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบได้ ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน

ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี

เพราะเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวตักเตือนกับเด็ก

พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิด และตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมาก

มีการแข่งขันสูง ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีน มักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติดอาวุธทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัย และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้กับลูก

แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้) ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาส

และประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากปลูกฝังแนวทางความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ ที่ต้องเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

เช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน ไม่ว่าชาติไหน ถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กให้ใฝ่ดี

มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิต ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัว เป็นสถาบันแรก ที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมา ให้มีภูมิคุ้มกัน รับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ

ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก

ครอบครัวคนไทยกับ คนจีน จึงแตกต่างกัน คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้ คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทยให้กำลังใจลูก คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์ คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดีๆ ของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเรา และตามแบบคนจีนมาบูรณาการประยุคใช้ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี สู่สังคมในอนาคต