เคล็บ (ไม่) ลับ การบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

เคล็บ (ไม่) ลับ การบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

1. จัดการรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่มีใบเรียกเก็บยอดเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ใบ ในแต่ละเดือน

ทำให้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตามแต่ละช่องทางจำนวนหลายครั้ง

ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีก ทั้งรวมหนี้ทั้งหมด ให้เป็นก้อนเดียว จะช่วยให้เราบริหารจัดการหนี้ได้ง่ายกว่า

2. ชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้หลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น

เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ดอกเบี้ยที่จ่ายก็ลดลงและถ้าหากมีหนี้นอกระบบ

ร่วมด้วย ต้องรีบพยายามหาวิธีปิดหนี้นอกระบบนั้นให้หมดโดยเร็ว เป็นอันดับแรก เพราะดอกเบี้ยสูงกว่าหนี้ประเภทอื่น

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

ควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การติดตามทวงถาม หากลืมชำระ หรือชำระล่าช้าซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

นอกเหนือจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดหนี้ืที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว

นอกจากนี้ถ้าจ่ายตรงตามกำหนด มีประวัติการจ่ายชำระดี

อาจจะได้รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ จากเจ้าหนี้ได้

4. ชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนจะมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำระหนี้อย่างน้อย

ที่สุดตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบ

ทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือควรนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายชำระหนี้ให้มากกว่ายอด

เรียกเก็บขั้นต่ำเพราะเงินที่จ่ายชำระส่วนเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยน้อยลง และหมดหนี้ไวขึ้น

5. รู้จักประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

การรู้จักประหยัดและเลือกใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น จะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋าได้

และควรจะเลิก หรือลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเสื้อผ้าแพงๆ การกิน ดื่ม เที่ยว เป็นต้น

6. อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาอีก

ถ้าหากหนี้ก้อนเดิมยังชำระไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ก็อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่

เพิ่มเติม นอกเสียจากว่าจะนำหนี้ก้อนใหม่มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมด โดยหนี้ก้อนใหม่ จะต้องมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

ถ้าหากว่าเราใช้หนี้หมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคยกันเอาไว้ชำระหนี้ มาเปลี่ยน

เป็นเงินเก็บแทนเพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเงิน เผื่อในอนาคตจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีก