เงินทองยังหาใหม่ได้ แต่เวลาที่ผ่านไป มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้

เงินทองยังหาใหม่ได้ แต่เวลาที่ผ่านไป มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้

จงให้ความสำคัญกับครอบครัว มากกว่าทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง หรือความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองใช้หมดไป หาใหม่ได้ แต่เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน ถ้าไม่ได้ใช้อยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารัก เมื่อพวกเขาจากไป มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้

ครอบครัว เปรียบเหมือนแก้วน้ำว่าง ๆ 1 ใบ ความรัก เป็นเหมือนเม็ดทรายที่ใส่จนเต็มแก้ว ลองเติมน้ำลงไปในแก้ว แล้วจะพบว่ามันยังเติมเต็มความรักให้กันได้อีก

เศรษฐีทานอาหารมื้อหรู ราคาหลักหมื่น ชาวบ้านกินข้าวราดแกงข้างทาง 40 บาท เมื่อกินลงไปแล้ว ก็จบแค่คำว่าอิ่ม เหมือนกัน

“รถสี่คันในชีวิต” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

“ใบทั้งสี่ในชีวิต” ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร

“น้ำทั้งสี่ในชีวิต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึนเมา น้ำเกลือ

“เตียงทั้งสี่ในชีวิต” เตียงเด็ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคนไข้

“หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง

“สองดีในชีวิตที่ควรมี” สุขภาพดี กำลังใจดี

“สามสหายในชีวิต” คนที่กล้าให้ยืมเงิน คนที่มาร่วมงานแต่งงานของคุณ คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุกข์ในชีวิต” ตัดใจไม่ได้ สละไม่ได้ ยอมแพ้ไม่ได้ ปลงไม่ได้

“ห้าคติท่องไว้ให้ขึ้นใจ” ต่อให้ยากก็ต้องยืนหยัด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก ต่อให้แย่ยังไงก็ต้องมั่นใจในตนเอง ต่อให้มีมากมายก็ต้องประหยัด ต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

“หกทรัพย์ในชีวิต” ร่างกาย ความรู้ ความฝัน ความศรัทธา ความมั่นใจ ความกล้าหาญ

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ไม่ได้แปลว่า “ทุกข์”

“รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ไม่ได้แปลว่า “สุข”

“พอเพียง” แปลว่า “มีพอ” ก็ไม่ได้แปลว่า “ทุกข์” หรือ “สุข”

ที่มา bitcoretech