เปิดวิธีขออโหสิกรรมแฟนเก่า บอกล้างทุกคำสัญญา ชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีก

เปิดวิธีขออโหสิกรรมแฟนเก่า บอกล้างทุกคำสัญญา ชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีก

คำสัญญาเมื่อชาติก่อนๆ ย่อมผูกพันอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้สมหวังในความรัก

เราจึงเปิดวิธีแก้เคล็ด ถอนคำอธิษฐานทุกภพชาติ สำหรับคนอาภัพคู่ รักใครก็ไม่สมหวัง

มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ได้ลองไปทำตามดู ก่อนอื่นนั้น ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ

ให้ทำการถอนการอธิษฐานเสียก่อน เหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้

ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย

คำถอนอธิษฐาน และให้สมหวังในความรัก “ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตนเอง)

ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์

อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบๆ กันมา โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง

ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ เป็นที่สุด ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้

ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง

หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐาน ครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม หรือทุกการอธิษฐานที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม

เกิดบาป และอุปสรรคทั้งปวง ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

และอโหสิกรรมให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุด

ด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์

ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย และได้พบกับเนื้อคู่ในลำดับต้นที่มาจากบุญเท่านั้น

หรือเนื้อคู่ในปัจจุบัน ให้พบแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจ ด้วยบุญกุศล

ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า

จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จๆ ทุกประการเทอญ เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว

ขอให้ทำสมาธิต่ออีก ไม่ว่าจะนานแค่ไหน และต้องวิปัสสนา หรือพิจารณาธรรมด้วย

ก่อนถอนตัวจากสมาธิ เสร็จแล้วให้อุทิศบุญ แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ใด มนุษย์ หรืออมนุษย์ ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี

เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้ว เป็นอันจบการถอนอธิษฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์

ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ บัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากการอธิษฐานในอดีตชาติ

หรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ทั้งปวง ต้องลด ละ เลิก กรรมชั่วทั้งปวงทันที

ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้ อย่าให้ด่างพร้อย หรือขาดข้อใด

ถ้าขาด ต้องสมาทานศีล 5 ใหม่ทั้งหมด หมั่นสร้างบุญกุศลอย่าได้ขาด

ให้เป็นเหมือนเราต้องกินข้าว เพื่อเสริมกำลังทุกวัน การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา

ยิ่งในคนที่มีปัญหาในความรักทุกเรื่องต้องเร่งทำเสีย ในทุกเช้า และก่อนนอน

อย่าลืมหมั่นสวดมนต์ ทำสมาธิ เจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามีหรือภรรยา เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้ง

เมื่อวิบากกรรมคลายลง ชีวิตจะเริ่มสมหวังในเรื่องของความรัก และทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิต

กำลังเข้ามาหาตัวเราเอง นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอบคุณบทความจาก ธ.ธรรมรักษ์ อีกวิธีหนึ่ง

หลังจากสวดมนต์ก่อนนอนปกติจบ ก็สวดบทนี้ สวดจบเราก็พูดขออโหสิกรรม เอ่ยชื่อเค้าคนนั้นขออโหสิกรรมต่อกันอะไรแบบนี้ค่ะ

บทอธิฐานขออโหสิกรรม “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กาย กรรม วจี กรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำ ล่วงเกินแก่ผู้ใด

ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวร จองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้

ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดยิ้ม และอุปัทวันตรายทั้งหลาย

จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ การอโหสิกรรมต่อกัน ต้องทำให้กาย วาจา ใจ สะอาด 3 สิ่งนี้

คุณต้องพิจารณาเอาเถิดว่ากาย วาจา ใจคุณ อโหสิกรรมให้กันไหม โดยไม่มีความพยาบาทมาเกี่ยวข้องค่ะ