เป็นคนใจเย็น มีสติ ทำได้ตามนี้ ชีวิตก็มีความสุขมาก

1. หายใจลึกๆ

เมื่อเรารู้สึกว่าหลายๆ สิ่ง มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ การถอนหายใจ แล้วหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้

ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่ายๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจที่ซึ่งจะนำพาความรู้สึกในแง่ลบต่างๆ อย่างเช่นอารมณ์หงุดหงิด เสียใจ ผิดหวัง

หรือโกรธเคืองลงได้ ความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ การมองโลกในแง่ดี เพราะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้

2. ฝึกตัวเองให้รู้จักการรอคอย

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใด แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่นักวิจัยทางจิตวิทยากลับมองว่า

มันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่า การรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในระยะยาวมากกว่า

ซึ่งการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดีที่สุด ก็คือการฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเอง

3. มีสติให้มากขึ้น

เชื่อว่าหลายคนก็คงต้องเคยวอกแวกสับสน ไม่จัดลำดับความสำคัญ เรื่องไหนควรทำก่อน เรื่องไหนควรทำทีหลัง ไปทำในเรื่องที่เราไม่รีบร้อนก่อน

แทนที่จะทำในเรื่องที่เร่งด่วนมากกว่า โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นก็เป็นเพราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ได้

4. เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประโยชน์มากมาย การวิจัยที่สถาบันแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น

ทำให้สภาวะเครียดลดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะ ในการฝึกขอบคุณ

ก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้ม หรือนึกขอบคุณตัวเอง เมื่อสามารถทำบางสิ่งได้

เมื่อเราขอบคุณจนเป็นนิสัยก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี และมีความอดทนมากขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ

5. ฝึกยอมรับความยากลำบากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไป เพราะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกมีความอดทนน้อยลง และเมื่อเราต้องเจอกับความยากลำบาก

เราจึงไม่สามารถอดทนกับมันได้ ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความยากลำบากและความไม่สะดวกสบายให้ได้