เพื่อนดีๆ จะไม่มีความสุขเมื่อเห็นคุณทำสิ่งที่ผิด

เพื่อนดีๆ จะไม่มีความสุขเมื่อเห็นคุณทำสิ่งที่ผิด

เพื่อนบางคนเปรียบเหมือนของขวัญ บางคนเปรียบดังบทเรียน เพื่อนแท้ให้ดูกันยามลำบาก

ดูจะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ยิ่งโตขึ้น เรายิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น สมัยเด็กๆ การมีเพื่อนสนิทสักคนดูเป็นเรื่องง่ายมาก

แค่บ้านอยู่ติดกันวิ่งเล่นด้วยบ่อยๆ ก็เรียกว่าเพื่อน หรือไปโรงเรียนคนไหนเข้ามาชวนเล่น เอาขนมให้กิน

เราก็กลๅยเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไม่ยๅกแต่พอเวลาผ่านไป วิถีชีวิตกำหนดให้คนเรามีความซั บซ้อนมากขึ้น

ประสบการณ์ชีวิตทำให้มุมมองของแต่ล่ะคนเปลี่ยนไป อายุมากเท่าไร ความฉลาดในการคบเพื่อนต้องเพิ่มขึ้น

เพื่อนบางคนเปรียบดังของขวัญอันล้ำค่า เพื่อนบางคนก็เปรียบดังบทเรียนที่น่าจำตลอดชีวิต

เพื่อนดีๆ จะเป็นเหมือนกองเชี ยร์ที่คอยส่งกำลังใจให้เวลาที่เราทำคอยสนับสนุนทุกความฝัน

ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง มองไปรอบๆ ตัว เพื่อนที่เปรียบเหมือนของขวัญจะอยู่ตรงนั้นตลอด คอยส่งเสริมเรา

คอยดึ งให้เราผ่านพ้ นปัญหา และอยู่ร่วมยินดีในวันที่เราประสบความสำเร็จ

เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมาก แต่ให้เน้นคุณภาพ พึ่งพาอาศัยกันได้ก็พอ

มีเพื่อนไม่มากแต่ดีทุกคน เท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อน บางคนก็เปรียบดังบทเรียน

เพื่อนอีกประเภทคือเพื่อนที่คอยทับถม ซ้ำเติม หรือทิ้งให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตโดยลำพัง

หรือคอยพูดกรอกหูทุกครั้งว่าความฝันที่เรามีมันไกลไป หรือค่อนขอดเสมอว่าเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ เท่านั้น

เพื่อนดีๆ จะไม่มีความสุขเมื่อเห็นคุณทำสิ่งที่ผิด เพื่อนดีๆ จะคอยส่งเสริมให้คุณไปสู่ความสำเร็จ

ในวันที่ทุกข์ยาก เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ปล่อยมือ หรือเดินไปจากคุณ คนนั้นคือเพื่อนแท้ที่สำคัญ

คุณก็ต้องทำตัวเองเป็นเพื่อนแท้ของคนอื่นเขาด้วยนะ ไม่ใช่พอเห็นเพื่อนตกอับก็ชิ่งเลย

แบบนี้ ไม่น่ารักเลยนะ อย่าลืมช่วยเค้าเท่าที่ทำได้นะ ในชีวิตคุณเจอเพื่อนแท้กี่คนแล้ว